V vill förbättra folkhälsoarbetet

9 augusti 2019 00:00

Vänsterpartiet vill förbättra folkhälsan och utjämna de hälsoskillnader som finns.

Detta innebär åtgärder från samhällets sida på olika nivåer.

En förbättrad och mer jämlik folkhälsa kräver bland annat en politik för att alla ska klara grund- och gymnasieskola, komma i arbete och sysselsättning, en jämnare inkomstfördelning, förbättrade arbetsmiljöer, bostäder som bidrar till bra levnadsmiljöer, en restriktiv alkoholpolicy och nolltolerans mot narkotika.

Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling och hållbarhet. Folkhälsa lägger grunden för befolkningens välmående.

Det är inom det förbyggande och uppsökande arbetet som regionen kan förbättra folkhälsan. Ett gott folkhälsoarbete sker främst genom samhälleliga insatser.

Faktorer som påverkar hälsa är många, t.ex. arbetslöshet, utbildning, inkomst, ensamhet, inflytande och boende.

Att ha en god eller dålig hälsa beror ofta på vilken klass man tillhör och vilka förutsättningar som samhället skapar.

Därför måste folkhälsoperspektivet genomsyra all verksamhet i Region Kalmar län.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefin Hellvin (V) Region Kalmar län