Insändare Uppdrag Granskning och följande utredningar framställde Björn Ulvaeus i dålig dager då denne kunnat förvärva en värdefull tomt av kommunen till en bråkdel av värdet.

Om man ska uttrycka sig hyfsat neutralt torde det knappast vara en större bedrift att få till stånd ett förmånligt avtal med kommunen. Det ligger naturligtvis i kommunens intresse att få en köpare med muskler som har stora möjligheter att få till stånd en för kommunen bra lösning.

Det ligger vidare i kommunens intresse att engagera en namnkunnig herre som kan ge kommunen utmärkt goodwill och ett värdefullt kontaktnät med resultatet en märkbar ökning av turistströmmen till Västervik.

Övertagandet av varmbadhuset kan från Ulvaeus sida ses som en ekonomisk kompensation till kommunen för det billiga förvärvet av Slottsholmstomten. För vem skulle annars hyra en byggnad och lägga en massa miljoner på en renovering utan att äga det? I avtalet finns säkert en klausul om ett framtida förvärv av huset med ett pris som speglar hela bilden av den ekonomiska situationen i affärerna Holmen/Flytande hotellet/Badhuset och att båda parter kan känna sig nöjda med det ekonomiska utfallet.

Slutligen tycker vi det är osmakligt att kritik framförs mot familjemedlemmar som visserligen arbetar i Ulvaeus bolag men som över huvud taget inte har med aktuella affärer att göra.