Tala klarspråk om Israel

19 juni 2017 05:50

Svar på debattinlägg om Israel i VT 9/6. Till Kvinna till Kvinna och Diakonia: Kalla en spade för en spade.

För det första har varken Kvinna till Kvinna, Diakonia eller Svenska kyrkan något tolkningsföreträde på historien men det minsta man kan förvänta sig är en redogörelse för den historiska, religiösa och politiska betydelsen staten Israel har för det judiska folket. Det är den minsta anständighet man ska kräva. Diakonia, Kvinna till Kvinna och Svenska kyrkan i sann ersättningsteologisk anda, förtränger de tusenåriga band det judiska folket har till staten Israel. Något som i och för sig är enhetlig tråd i den kristna historien mot det judiska folket.

Deras oberättigade utfall mot Israel vore inte så tragikomiskt om det inte vore för att deras egna kristna bröder och systrar, tillsammans med andra religiösa minoriteter, nu slaktas utan pardon.

Men låt oss tala klarspråk om de representanter som undertecknar denna artikel. Kvinna till Kvinna, Svenska kyrkan, och Diakonia. Låt oss tala klarspråk om deras syften. De pratar om mänskliga rättigheter i sin artikel och hur företrädare för mänskliga rättigheter utmålas som ’anti-Israel’ och ’antisemitiska’.

Organisationen Kvinna till Kvinna, stödjer exempelvis, enligt NGO-Monitor, politiserade NGO:s inkluderat BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) organisationer. Svenska kyrkan stödjer BDS och deras Kairos dokument som är baserat på ersättningsteologi.

Diakonia stödjer fullt ut Human rights international humantarian secretariat, en organisation som låter oskyldig och rättfärdig i enlighet med dess namn, men är de facto en organisation som stödjer BDS och som vårt grannland Danmark, den 2 juni, stoppat vidare kanalisering av bistånd till.

Flera europeiska statsledare har bedyrat BDS antisemitism och flera länder har, också som konsekvens, lagstadgat mot rörelsen.

Låt oss vara öppna och ärliga och kalla en spade för en spade. Dölj inte för era givare att ni med skattemedel direkt stödjer och uppviglar antisemitism. Låt oss gärna samtala om Israels fel och brister och hur vi konstruktivt kan arbeta framåt, men se till att sluta med att stödja antisemitism i era egna led först.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martin Blecher Författare till nyutgivna boken Vem säger vad? Röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina