Slottsholmen, för vem har den byggts?

25 mars 2019 04:00

Ja, den frågan är lätt att svara på. Den har byggts för de som har råd att betala vad det kostar att köpa sig en lägenhet där och för att ägaren ska tjäna pengar på sin investering! Självklart har man inte kalkylerat med att någon av Västerviks fattigpensionärer skulle bli ägare till en lägenhet eller gå och äta på restaurangen. Att det finns många sådana pensionärer i Västervik kan man läsa om i följande länk. https://www.vt.se/nyheter/vastervik/manga-fattigpensionarer-i-vastervik-om4559806.aspx

Jag vill även rikta ett tack till Lennart Brewitz för de båda artiklarna kring ämnet Slottsholmen. Att det skulle komma invändningar mot hans artiklar var väntat. Men ingen av dem verkar förstå, eller ens vilja förstå, vad L.B. egentligen vill belysa med sina artiklar. Så var det även under den korta tid som det var möjligt för kommuninnevånarna att framföra sina åsikter kring det kommande bygget. Väldigt många köpte det som stod i detaljplanen med hull och hår utan att ifrågasätta det minsta av det som stod där. Nu blev det ju på många punkter inte alls som det står i detaljplanen. Visst fanns det en stor frustration kring hur området såg ut, och hur det hade tillåtits att förfalla.

I frågan om hur beslutet fattades så har L.B. helt rätt. Efter att landshövdingen, Stefan Carlsson, helt på egen hand och mot vad tjänstemännen ansåg, enväldigt sade ja till den nya byggnationen på Slottsholmen har inga andra myndigheter granskat sakfrågan utan enbart avslagit alla överklaganden med motiveringen att de som klagade inte bodde tillräckligt nära området!

I dag är allt detta historia. Nu står byggnaderna där de står och gemene man får ju tycka och tänka vad de vill om det är vackert eller inte. Men tydligen får man inte säga offentligt vad man anser.

När det gäller den nya ”badbryggan” så blev den väldigt populär den gångna sommaren. Till glädje för många men till förtret för några få med allt för känslig hörsel. Synd bara att vi har så korta somrar då bryggan kan utnyttjas för solbad och ett dopp i Gamlebyviken. Självklart ska så många kommuninvånare som möjligt passa på att utnyttja detta för det är ju de som får betala notan via skattsedeln. Det finns även en annan baksida, det är inte gratis att underhålla bryggorna. Den räkningen kommer också på skattsedeln, då inte bara för de ”riktiga” Västerviksborna utan för samtliga skattebetalare i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan-Gunnar Johansson Medborgare i Västerviks kommun