Insändare En fråga som borde överprövas är om beslutet i kommunstyrelsen att avgiftsbelägga tidigare kostnadsfria parkeringar i Västervik är fattat på ett demokratiskt riktigt vis. Den mandatfördelning som har övervikt i kommunstyrelsen har inte det i fullmäktige. Även om detta verkligen är en fråga för kommunstyrelsen att besluta om borde granskas. Enligt ”Lag 1957-259”, skall beslut om parkeringsavgiftens storlek fattas av kommunfullmäktige.

Parkeringsplatser har blivit en bristvara i Västervik, det verkar vara stora problem på många ställen. Framförallt är det svårt att hitta avgiftsfria parkeringar. De som kommer från landsbygden och vill parkera gratis när de handlar i centrum kan få sig en lång promenad innan de når de affärer de vill shoppa i. Sedan väntar en lika lång promenad tillbaka till bilen. Man kanske även vill besöka det fina och upprustade området kring slottsruinen eller ta en lunch på restaurang Slottsholmen. Att hitta en parkering alldeles i närheten kan bli svårt, och på själva Slottsholmen eller på Strömsholmen är det helt omöjligt eftersom det endast finns privata parkeringsplatser där.

Men det är på flera ställen i Västervik som det råder brist på parkeringar. Bland annat på Viborgsgatan saknas det många parkeringsplatser till de som hyr av Bostadsbolaget. Där finns även ett annat problem, hyresgästerna får inte stå längre än 48 timmar på parkeringen trots att man har fått ett parkeringstillstånd av Bostadsbolaget. Här dyker en fråga upp, hur gör man som hyresgäst om man vill resa bort eller om man blir sjuk längre än 48 timmar? Många gamla som även har bil kanske inte ens använder sin bil varje vecka. Som hyresgäst med giltigt parkeringsbevis får man inte heller parkera på de gästparkeringar som finns, då blir det böter direkt!

Så nog har politikerna en hel del att ta itu med när det gäller parkeringsplatser i Västervik. Frågan är om det räcker med att införa avgifter på alla parkeringar i staden. Eller om man måste chockhöja avgifterna för att bli av med bilarna i innerstaden.