Insändare I tisdags överlämnade Rädda Barnens lokalföreningar i Gamleby och Västervik över pekboken ” Mina första ord” till kommunstyrelsens ordförande Thomas Kronståhl. Vi på Rädda Barnen ser en oroande trend av ökade grova överträdelser mot barn i konflikt, särskilt under de senaste åren.

Pekboken baseras på Rädda Barnens rapport ”War on Children” (2018) som visar en dramatisk ökning – var sjätte barn i världen lever i ett konfliktområde. Rapporten konstaterar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början.

Vi på Rädda Barnen möter dessa barn i konfliktområden, vi möter barn som befinner sig på flyktvägarna i Europa och vi möter barn här i kommunen. Vi möter de barn vars uppväxt har präglats av ord som ammunition, blod och vit flagg. Varje dag i 99 år har vi mött dessa barn och gjort allt för att deras röster ska få höras.

FN:s konvention om barnets rättigheter ska bli lag i Sverige. Samma barnkonvention som fungerat som Rädda Barnens kompass i decennier. Majoriteten av partierna är överens om att genomföra ett sådant arbete, på olika sätt. Vi konstaterar trots detta att detta att det politiska samtalet står vid ett vägskäl. Antingen prioriteras barnets rättigheter fullt ut eller så fortsätter paradoxernas politik med hårdare migrationslagstiftning som strider direkt mot samma konvention.

Vi överlämnade denna pekbok och rapport till kommunstyrelsens ordförande för att uppmärksamma vilka referensramar många barn och ungdomar haft under sin uppväxt. Vi kan tillsammans jobba för att ge dem andra referensramar, andra ord.

Låt oss visa att vi tror på framtiden och att vi har mer att ge barn i migration. En barndom går inte i repris. Därför lämnade över ”Mina första ord” till kommunstyrelsens ordförande Thomas Kronståhl (S).