Ni gör ett viktigt jobb

12 mars 2019 04:00

Till dig som är arbetsförmedlare, du gör ett gediget jobb!

Jag beklagar att politikerna medvetet väljer att rasera det betydande värdefulla arbetet du utför med hänvisning till ”effektivisering”.

Du bistår arbetssökande med den hjälp som den enskilde behöver utifrån ramar och regelverk.

Du ombesörjer att inskrivna arbetssökande skrivs in i systemet och får rätt information.

Du ser till att arbetssökande är aktiva jobbsökande.

Du upprätthåller, förbättrar kommunikationen med arbetsgivare och matchar mot rätt arbetskraft.

Du fattar arbetsmarknadspolitiska beslut, anvisar till utbildningar och se till att de blir verkställda.

Du tar ekonomiska beslut och motverkar felaktiga utbetalningar.

Du upprättar planeringar som leder till studier/arbete så personer kan bli självförsörjande.

Du identifierar eventuella hinder hos arbetssökande, utreder arbetsförutsättningar och jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du samtalar, motiverar, vägleder, följer upp och ger rådgivning.

Du är ibland den enda samhällskontakt som vissa arbetssökande har.

Du samverkar med kommuner, myndigheter och andra kompletterande aktörer.

Du matchar mot jobb och ackvirerar platser.

Fortsätt med det betydelsefulla arbetet du gör med förhoppning om att den orkan som nu blåser genom AF avtar så att myndigheten kan behålla kompetensen.

Det är ni som är experter och kan uppdraget bäst!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carla