Kollektivtrafiken avgörande för klimatet

1 juni 2019 04:00

Vi i Vänsterpartiet i Region Kalmar län ser beskedet från Kalmar länstrafik och majoriteten som ett kraftigt steg tillbaka. När vi borde utveckla och bygga ut trafik, tillgängligheten och göra det möjligt för ett ökat resande så dras nu flera linjer och turer in.

Från den 15 juni föreslås omfattande förändringar som drabbar flera linjer på landsbygden, närtrafiken och stadstrafik i Oskarshamn och Västervik. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Arbetspendlare, fritidsresenärer, de äldre och ensamstående föräldrar. Låga biljettpriser som på sikt tas bort och en modern kollektivtrafik är enda vägen fram.

Att kraftigt skära ner på verksamheten med hänvisning till budget och samtidigt räkna med ökad användning och högre inkomster av minskat utbud är en förvirrande politik.

Ska vi på allvar ställa om för klimatet så är det avgörande att det finns möjlighet att resa kollektivt. De turer som visar på resandeökning och med det faktiskt bär sig ekonomiskt är stadstrafiken och buss 160/161 längs E22. Där man satsat och byggt ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Granath, (V) politisk sekreterare Region Kalmar län