Insändare Västervik har ett kommunägt bolag, Västervik Resort AB, som huserar på Lysingsbadet.

Att Västervik startar kommunägda bolag är något som vi är tvungna att finna oss i. Det jag vill ha svar på är om ett kommunägt bolag får göra en namnändring av Västerviks Lysingsbad till Resort? Hur går det till när kommunen gör namnändring av ett befintligt namn på en plats?

Är det det kommunägda bolaget som utan att fråga ändrar namnet eller är det politiker som kan göra det utan tillstånd? Vad är det som gör det viktigt att göra denna namnändring?

Vi i Västervik blir riktigt upplysta när vi kommer till Lysingsbadet. Där finns nu en stor skylt med namnet Resort.

Det finns också vägskyltar vid infarten till Västervik med namnet Resort.