Insändare Nu ser jag möjligheten till förbättrad säkerhet för skolbarnen, gångtrafikanter, flanörer och badande semesterfirare. Väg 888 är för närvarande uppgrävd för kabelarbete och dylikt genom Edsbruk.

För något år sedan var det Edsbruks tur för kommunvandring, där jag närvarade bland ett 40-tal intresserade personer. Bland många synpunkter om förbättringar och ändringar, kom det fram att det behövs ett säkrare trafikflöde genom övergångsställen på väg 888 genom samhället.

Hon som var landsbygdsutvecklare har tyvärr slutat jobbet i kommunen, så av henne kan vi inte vänta oss någon hjälp om våra synpunkter och förslag. Nu när vägen ska återställas våren 2019 ser jag stora möjligheter att få säkrare trafik genom samhället. Jag tror inte på övergångsställen – men det som kommunen kunde hjälpa till med är bulor och chikaner på några ställen, förslagsvis Ringeltaubska skolan, Holgers vid Edsgården och vid Badholmen.

Eftersom vägen är helt söndergrävd för närvarande, så ser inte jag detta som någon stor extra utgift vid återställandet. Därför förväntar vi oss som bor här ute i Edsbruk att kommunen genom Dan och Conny i spetsen hjälper till med att något sker och att allt blir så bra som möjligt.

Kom ihåg: Det får inte gå i långbänk, våren är snart här.