Använd pengar på kärnområdena

27 juni 2019 04:00

I förslag till budget för Västerviks kommun 2020 står bland annat följande att läsa:

”Samhällsbyggnadsenheten ges i uppdrag att utreda möjligheten att medfinansiera byte av räls på Tjustbanan”.

Denna skrivning tyder på en total brist på insikt i, såväl kommunens primära uppgifter som, förutsättningar för att uppnå en kommunal ekonomi i balans framöver.

Det borde stå klart för alla kommunpolitiker att i den kommunala verksamheten skall skola, vård och omsorg ha högsta prioritet. Denna prioritering av kommunal verksamhet tas ibland upp i den politiska debatten men det verkar oklart om hur man slutligen vill prioritera.

Kommunen är inte ensam om en märklig syn på vad som är viktigt. Även regionen med huvudansvar för sjukvården håller på med satsningar utöver kärnverksamhet och visar prov på en tondövhet inför vad medborgarna ser som de viktigaste uppgifterna, i regionens fall sjukvård.

Regionen satsar miljoner/miljarder på tågdrift samt på nya tåg att köras på järnvägar som är felplacerade, ej elektrifierade, är i dåligt skick samt med stora olycksrisker vid de otaliga obevakade korsningarna och nu är kommunen tydligen inne på att gå in och subventionera rälsbyte.

Nej, ni politiker på kommunal och regional nivå: låt staten ha det fulla ansvaret för tågen och se till att använda era/våra pengar på kärnområdena, i första hand skola, vård och omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torvald Carlsson