Debatt Svar på Jakob Styrenius ledare "Följ pengarna runt VIK" den 11 maj.

VT:s ledarskribent Jakob Styrenius har nyligen tagit heder och ära av VIK, dess styrelse och sponsorer samt diverse politiker. Enligt Styrenius förekommer ekonomiska oegentligheter inom VIK, där styrelsens sponsorer vill lägga beslag på de bidrag VIK får, lite oklart hur. VIK styrs tydligen av en maffialiknande organisation i maskopi med några korrupta politiker. Organisationen verkar inte vara riktigt intrimmad ännu eftersom VIK inte fick de två miljonerna man önskat.

”VIK har en egen kran till medborgarnas pengar” skriver Jakob Styrenius och fortsätter att ekonomin måste granskas eftersom det inte går att få stopp på skattemiljonerna som rullar in i VIK! Klubbens ekonomi granskas varje år av en revisionsfirma och eftersom ingen kritik hörts därifrån förutsätter jag att allt skötts enligt gällande lagar, såvida inte Jakob Styrenius menar att också revisorerna ingår i komplotten att stjäla skattepengar. Om någon vill berika sig själv eller sitt företag finns det förmodligen bättre metoder än att sätta sig i VIK:s styrelse skulle jag tro.

För en tid sedan publicerade ett 20-tal företagare en artikel till stöd för en ny arena. Ett suspekt agerande tydligen. Deras brott består enligt Jakob Styrenius av att många av dem är VIK-sponsorer (vilka skurkar det finns!).

VT har nu ett val. Tidningen kan be om ursäkt och ta avstånd från Jakob Styrenius artikel. Görs inte det vet vi att han bara uttryckt VT:s officiella åsikt om VIK:s verksamhet och sponsorer. Det kommer då att skorra falskt om VT:s sportkrönikörer skriver positivt om VIK. VT kan inte tala med dubbla tungor. Välj en åsikt.

Västerviks kommun får varje år in drygt två miljarder (2 000 miljoner) i skatteintäkter. De två miljoner VIK begärde utgör mindre än en promille av budgeten. Socialnämnden har en budget på cirka en miljard, så VIK:s 800 000 åstadkommer knappast någon försämring för barn med särskilda behov eller inom äldreomsorgen.

Vi förtjänar bättre politiker, skriver Jakob Styrenius. Nej, vi har exakt de politiker vi förtjänar, vi har ju valt dem. VIK:s sponsorer har också ett val. De kan välja att fortsätta lägga sina annonspengar hos VT eller välja andra medier. VIK har också ett val. Klubben kan fortsätta att kämpa mot övermakten på och utanför isen eller ge upp inför det kompakta motstånd man möter via VT:s ledare och vissa politiker.

När någon makthavare är ifrågasatt är den förödande frågan: Kan du sitta kvar? Efter att den frågan ställts brukar det vara kört. Så, Jakob Styrenius, kan du sitta kvar?

Svar från chefredaktör Christoffer Nielsen:

Tack för din insändare och dina åsikter. Jag ska svara på framförallt två delar i din text som är centrala och där det är viktigt att man inte blandar ihop saker och ting.

1. Ledarsidan och vår ledarskribent ska driva opinion och driva ledarsidans politiska ideologi. Ledarsidan lever sitt eget liv och speglar inte redaktionens åsikt. Redaktionen är fri och oberoende och drivs inte utefter någon politisk ideologi alls. Det är mycket viktigt. Och vare sig redaktionen eller ledarsidan har ”tagit heder och ära” av VIK. Vi är mycket tydliga med att berätta att VIK enbart använt sig av de regelverk och verktyg som finns. Det är till politiker och tjänstemän som ledarsidan riktar sin kritik i den text du syftar på. På sportredaktionen intresserar man sig kraftigt för VIK av ett enda skäl: för att läsarna vill det.

2. Vår ledarskribent är inte ansvarig utgivare. Det är min roll. Det är alltså inte han som bestämmer vad som ska publiceras eller inte. Det är jag. Och det gäller såväl redaktionella texter som åsiktsmaterial och det vi kallar för kommersiellt material i våra bilagor och annat. Så vill du väcka frågan om någons eventuella avgång så får du i så fall rikta den mot mig.

Ha det fint!