Vilka klimatförändringar?

19 november 2018 04:00

Jag satt med några till åren komna lantbrukare. En sa: ”De där klimatförändringarna, var finns de?”.

Bra fråga. Inget levande väsen kan uppfatta något så litet som en grad på 100 år.

Therese Asplund studerar hur medborgare förhåller sig till globala miljöutmaningar. Hon utbrister: ”Varför tror inte Sveriges lantbrukare på forskningen?”.

Om hon ställde frågan: ”Varför tror inte Sveriges lantbrukare på samma vetenskapsmän som jag gör?” skulle hennes forskning bli mer meningsfull.

I Sverige har vi stor nytta av mer koldioxid och ett varmare och bättre klimat. Höjningen från 0,03% till 0,04% har ökat fotosyntesen och därmed växtligheten med 10-30 procent. Värdet av ökad växtkraft i svensk skog och ökad produktion i lantbruk på grund av klimatförbättring och mer koldioxid har beräknats till 35 miljarder kronor varje år. Det vet alla lantbrukare. De känner nyttan i sina plånböcker och någon nackdel har de inte sett till.

Från syd till norr har vi i Sverige en temperaturgradient på en grad var 15:e mil i genomsnitt. Vi har haft en uppgång med en grad sedan 1800-talet och kan förvänta oss ytterligare en grad till år 2100. För de som oroar sig har jag ett råd: Åk till Blekinge. Där har de redan nu det förfärliga klimat som kommer att drabba Tjustbygden år 2100 om IPCC:s prognos slår in. Ta med barnen och berätta sanningen för dem. Då försvinner deras klimatoro på ett naturligt sätt.

Visst skall vi vara sparsamma med jordens resurser. Men att grunda den dygden på lögnen om koldioxidens skadlighet är inte rätt sätt.

Man kan identifiera olika grupper på följande sätt:

Grupp noll:

De anser att koldioxid gjort sitt och det har uppstått i det närmaste ”mättnad”. Ta en träskiva och täck för ditt fönster. Då blir det svart i rummet. Ytterligare en skiva gör ingen skillnad. Så är det också med koldioxid.

Grupp ett:

Den mycket ansedde forskaren Lindzen har i petition till president Trump skrivit följande: ”Koldioxid är inte en förorening utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden. Observationer visar att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären kommer att vara godartad – mycket mindre än tidiga modeller indikerar.”

Lindzen har mer än 1 000 RIKTIGA vetenskapsmän bakom sig.

Grupp två:

IPCC AR5 som kom år 2015 i sitt mest realistiska scenario TCR RCP4.5: ”Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader”.

Grupp 3–8:

Sveriges regering påstår: ”Vi är på väg mot en temperaturökning på 3–8 grader vid slutet av detta århundrade”.

Varför tror inte Sveriges regering på vetenskap och IPCC?

De extrema:

Regeringens rådgivare, agronomen Johan Rockström, påstår att det kommer att bli åtta grader varmare år 2100.

Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och vice ordförande i regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer det att bli.

Pessimisterna:

Många anser att solen är den främsta källan till klimatförändringar. Eftersom den nu går in i ett lugnt skede kan vi förvänta oss att det blir kallare som vid utvandringen på 1800-talet och när Karl X gick över Bälten år 1658.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!