VIK måste tänka nytt

10 maj 2019 04:00

Ishockeyn är viktig för Västerviksborna. Så även för oss i Centerpartiet.

Vi är beredda att stödja hockey precis på samma sätt som alla andra idrottsföreningar som är verksamma i kommunen. Stödet har också innefattat ett rimligt marknadsföringsbidrag till elitlagen i hockey och speedway. Med rimligt menar vi 250 000 kronor per år, inte de 800 000 kronor som beslutades den 5 maj i år. Det är vidare så att bolag i kommunkoncernen också sponsrar VIK.

Nedan redovisar vi en del av de argument som gjorde att vi avslog ansökan om två miljoner kronor liksom även förslaget om 800 000 kronor.

Västerviks Ishockeyklubb inkom till kommunen med ansökan om bidrag med två miljoner på grund av att koncernen VIK prognostiserades gå med 1,5 miljoner kronor i underskott. Detta innebar också i realiteten att föreningen/bolaget i princip förbrukat sitt egna kapital. De två miljonerna avser att dels täcka årets förlust på 1,5 miljoner kronor, dels en halv miljon kronor ytterligare som krävs för att spela i serien kommande vinter då ligan höjt kravet på eget kapital till två miljoner kronor.

Underlaget för detta resonemang utgår från ansökan i mars. Det verkliga resultatet per bokslutsdagen 30 april har bolaget inte redovisat, förhoppningsvis blev det bättre. Det ska också sägas att ligan kan ge dispens, på grund av ej uppfyllt kapitalkrav. Den i våra dagar så omtalade transparensen syns det inte mycket av i denna fråga.

Argumentationen från klubben om att kommunen och ligans krav har medfört tappade publikintäkter vänder vi oss emot. Det är exempelvis endast vid något tillfälle hallen haft den publik som även VIK anser som möjlig i dagsläget. Större betydelse har att den budget, som redovisades förra året, inte har infriats varken vad gäller publik eller sponsorintäkter. Föreningens åtaganden vad gäller lägre kostnader har delvis klarats av. Efter insändaren från flera företag i VT den 6 maj verkar det möjligt att öka sponsorintäkterna.

Det kan ibland finnas behov även av räddningsaktioner. Men det kan inte bli regel. Den skrivelse från VIK som är grunden för detta ärende klargör att det inte är frågan om två miljoner kronor i april 2019, det är frågan om extra bidrag på två miljoner kronor per år tills en ny hall står färdig. Beslutet om 800 000 kronor innebär troligen att klubben återkommer med en ny ansökan om ett år.

Som vi ser det måste klubben arbeta på ett helt annat sätt om ambitionen är att spela på den nivå man nu gör. Det kan man göra genom att söka mer eget kapital genom aktieteckning av medlemmar och andra intressenter, ökade sponsorintäkter med mera. Ett exempel är en aktieemission där intresserade företag och privatpersoner köper aktier i VIK för att öka på det egna aktiekapitalet. Ett exempel: 1 000 poster om 2 000 kronor blir två miljoner kronor. Det finns flera klubbar i regionen som har tillämpat detta sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Conny Tyrberg (C)