(V)i står upp mot de konservativa angreppen

24 maj 2019 04:00

På söndag är det val till Europaparlamentet och det är dags att ta ställning till hur vi vill ha ett Europa för alla. Ett jämlikt och jämställt Europa där kvinnor och mäns rättigheter och frihet är självklar. Vi i Vänsterpartiet har under lång tid stått upp för kvinnors rätt till sina egna kroppar och menar att aborträtten är ovillkorlig. De senaste åren har högern i Europa mobiliserat för att inskränka rätten till fria och säkra aborter. Runt om i Europa hotas aborträtten av kvinnofientliga högerkrafter. Högerextrema och konservativa partier som vill begränsa kvinnors rätt till abort väntas öka i EU-valet. Samtidigt varnar forskare för att abortmotståndsrörelsen har blivit allt mer strategisk.

Det blåbruna korståget mot aborträtten ter sig olika i olika länder, men gemensamt är synsättet att kvinnan inte har rätt till sin egen kropp. I länder som Irland och Malta är abort förbjudet och i Polen behandlas hela tre lagförslag som syftar till att ytterligare inskränka aborträtten och kvinnors reproduktiva rättigheter. Tillsammans med andra organiserade abortmotståndare arbetas det för inskränkningar i lagstiftningen, och för rätten för vårdpersonal att vägra utföra aborter, förslag som både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställt sig bakom.

Vänsterpartiet står upp mot de konservativa och reaktionära angreppen på allas rätt till reproduktiv hälsa. Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts och även att aborträtten åter är under attack. Därför är det viktigt att ta ställning till vilket Europa vi vill ha. Vi i Vänsterpartiet står upp för ett jämlikt och jämställt Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Fleetwood Lena Granath Sara Kånåhols Vänsterpartiet