Debatt Via media har det framkommit att intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Oskarshamns sjukhus är under landstingets lupp. En stängning äventyrar sjukhusets roll som vårdgivare i mellersta Kalmar län.

M och KD besökte IVA i veckan. I dag består en tredjedel av tjänsterna på avdelningen av fast personal. Resten bemannas av dyr hyrpersonal. Landstinget i Kalmar län närmar sig rikets jumboplats gällande hyrpersonalskostnader, som eskalerat till närmare 200 miljoner kronor – minns då att den S-ledda majoritetens målsättning var knappa hälften till årsskiftet 2018/2019.

Sjukhuspersonalen ska nu själva göra en konsekvensanalys huruvida övrig vård på sjukhuset klarar sitt uppdrag utan intensivvårdsavdelningen. Men, på uppdrag av vem? Personalen menar att det kommer från politiken, medan den S-ledda majoriteten hävdar tjänstemannainitiativ. Vi i oppositionen blir oroliga: finns en dold agenda från den S-ledda majoriteten, ska de skenande hyrpersonalkostnaderna dras ned genom en stängning av IVA i Oskarshamn?

Utan IVA begränsas Oskarshamns sjukhus från att bedriva en kvalitativ och säker vård. Ty hur tryggas då patientsäkerheten vid operation på Oskarshamns sjukhus? Och hur kommer till exempel ambulansverksamheten att påverkas? M och KD är tydliga: intensivvårdsavdelningen och dess personal är centrala för fortsatt patientsäker akutsjukvård på Oskarshamns sjukhus.