Vad är populism?

22 juni 2017 06:10
Svar till Björn Lansman(C) (VT20/6).

Många och ofta nedvärderande personliga epitet har omgivningen gett mig under de år jag försökt att vidga vår kommunala demokrati. Men dock har jag aldrig blivit kallad populist. Spännande!

Till sakfrågorna. Siffror är viktigt och min uppmätta restid på dryga 9 minuter (Fiskartorget till Verkebäck) kan säkert variera mellan 8 och 10 minuter beroende på trafik och gaspedal. Men det intressanta i denna fråga är ju att en ny södra infart inte alls förkortar restiden med 10 minuter söderut, som vårt kommunalråd Tomas Kronståhl hävdar (2016-11-18 i Västerviks Posten). Därmed faller detta argument platt. Och så kostnaden som Björn hävdar är tagen ur luften. Min summa är dock något avrundad från de 460 miljoner som vårt oppositionsråd Harald Hjalmarsson sade i en artikel i (Västerviks Tidningen 2017-06-07) efter den senaste genomgången i kommunstyrelsen där konsultföretaget Sweco redovisade kommande kostnader för en ny södra infart. Om detta ärende bör avgöras i en folkomröstning kan man förstås också diskutera. En investering i denna storleksklass har många olika intressenter och då borde man också kunna diskutera detta i ett större sammanhang. Särskilt när behoven inom andra områden i vår kommun verkligen behöver förstärkas och när det också finns andra betydligt billigare alternativ som att till exempel att bredda den nuvarande infarten och göra den fyrfilig.

Ett antal kommuner har under åren genomfört folkomröstningar om viktiga frågor och investeringar och då oftast om avsevärt mindre belopp. Att nu då kommunalrådet Tomas Kronståhl i denna stora fråga helt avfärdar initiativet att lyssna på vad medborgarna har att säga är inte förtroendeingivande. Han hävdar sturskt att det är den politiska majoriteten som skall ta detta beslut och att vi nu har ältat denna fråga i så många år att vi har inte tid med en folkomröstning (Västerviks Tidningen 2017-06-12). På kommunfullmäktigemötet 2017-06-19 säger också kommunalrådet att vi nu har arbetat med detta i så många år att vi inte kan ändra oss. Vad skulle det ge för signaler? Dessa uttalanden anser jag inte är relevanta argument.

Mot denna bakgrund Björn, kanske man måste vara lite obekväm och komma med kontroversiella förslag om man överhuvudtaget skall kunna komma till tals med detta vårt, enligt min mening måttligt förtroendeingivande, kommunala politiska etablissemang. Att man därmed ofta också blir benämnd med personliga epitet är nog en risk man får ta. Enligt Wikipedia: ”Populism, (lat. populos, ”folk”) politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi”.

Ps. Men du har kanske rätt Björn. I detta ärende är jag nog en populist!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Brewitz Tjustpartiet