Debatt Mycket fungerar bra i region Kalmar län, men de utmaningar som finns måste vi ta på allvar. Inte svartmåla verkligheten, men inte heller skönmåla den. En högst verklig siffra är sjukvårdens förväntade resultat efter den månadsrapport som regionstyrelsen kunde ta del av för någon vecka sedan: minus 354 miljoner kronor! Ungefär 200 miljoner av detta är kostnaderna för hyrpersonal i år, långt ifrån det oberoende som skulle uppnås till januari nästa år. Tyvärr kan vi konstatera att regionens utveckling nu går åt fel håll.

I slutet av november fattade regionfullmäktige beslut om budgeten för de kommande åren. Vi Moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, presenterade 99 förslag för att komma tillrätta med personalbristen, väntetiderna och tillgången på vård – i hela länet. Och tyvärr kan vi konstatera att de förslag vi har presenterat nu hamnat i majoritetens papperskorg när vi istället borde ha fört gemensamma samtal för att nå en budget i balans och som är möjlig att nå för verksamheten.

M&KD-alliansen har pekat ut två stora utmaningar under den här mandatperioden: de skenande kostnaderna för hyrpersonal och en närmre vård för fler patienter – på vårdcentralerna eller i hemmet. En stor del av detta handlade våra budgetförslag om, förslag som skulle sänka kostnaderna för regionen på lång och kort sikt. Vi är också beredda att satsa på personalen för att fler ska vilja arbeta på sjukhusen i regionen, totalt 57 miljoner mer än Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna som valde att avslå detta. Vi vill också satsa 50 miljoner mer på primärvården, så att bemanningen stärks och fler patienter kan få sin nödvändiga vård på vårdcentralerna i hela länet.

Vi vill också lägga extra resurser på att börja det viktiga arbetet med att utveckla näringslivsarbetet i länet. Vi representerar två partier som vet att ett starkt och välmående näringsliv ger mer skattepengar och fler arbetstillfällen, vilket är en förutsättning för en bra sjukvård även i framtiden. Därför föreslog vi 1,8 miljoner till en första insats för att arbeta med näringslivsklimatet i länet. Även det avslogs av majoriteten.

Vi kunde ha börjat den nya mandatperioden med en budget som har ambitioner att leda regionen i rätt riktning. Istället har vi som bor i Kalmar län nu fått se resultatet av Socialdemokraternas samarbete med Centern och Liberalerna: en budget som består av få konkreta satsningar och till största delen en lång räcka med utredningar som ingen vet när vi får se resultatet av.