Tillsätt kriskommission för vården

2 maj 2019 04:00

Flytten av onkologiska behandlingsenheten i Västervik till Kalmar drabbar patienter som har det allra största behovet av en trygg och nära vård. Cancerpatienter, ofta äldre, måste för att få behandling i många fall resa 30 mil eller mer, varje dag.

Bakgrunden till flytten av verksamheten är långvarig brist på fasta läkare. Detta har lett till att läkare och sjuksköterskor från Kalmar åkt i skytteltrafik till Västervik för att upprätthålla verksamheten. Medarbetarna har gjort ett storartat arbete till stöd för behövande patienter. Till slut blev det dock ohållbart och två sjuksköterskor i Västervik sade upp sig.

Bilden av att långvarig brist på personal är orsaken till flytten har till fullo bekräftats av verksamheten när vi besökt den. Detta får dock inte dölja det faktum att det är den S-ledda majoriteten, numera stödd av C och L, som är ansvariga för att skapa förutsättningar för en kvalitativ bemanning av sjukvården. Man har dock under en lång rad av år inte tagit bemanningsfrågorna på tillräckligt stort allvar. Flytten av onkologiska behandlingsenheten i Västervik, liksom stängningen av vårdplatser vid länets tre sjukhus och stängningen av IVA i Oskarshamn, är följder av majoritetens misslyckade styrning.

Sverigedemokraterna kräver nu att regionstyrelsen tillsätter en parlamentarisk kriskommission i syfte att i grunden ompröva prioriteringen av regionens resurser och regionens sätt att arbeta med bemanningen.

Kommissionen ska utreda varför handlingsplanerna för att minska beroendet av bemanningsbolag inte gett något resultat. 2017 förnyade Landstinget i Kalmar län, utifrån SKL:s nationella program, sin egen handlingsplan. SKL:s plan var att bli oberoende av hyrpersonal till januari 2019. I själva verket hör idag Region Kalmar län till de sämsta i landet på detta område. Notan för 2018 slutade på drygt 200 miljoner kronor till dyra bemanningsbolag.

Lika viktigt är att kommissionen tar fram förslag på hur resurserna för hälso- och sjukvårdsarbetet kan omprioriteras. I höstas röstade S, C och L nej till Sverigedemokraternas förslag om 50 miljoner kronor extra till förbättrad arbetsmiljö och lönesättning. Majoriteten har också under flera år sagt nej till vårt förslag att på allvar se över den under de senaste tio åren abnormt svällande icke-vårdnära byråkratin. Från 2008 till 2018 har antalet handläggare i regionen ökat med 62 procent, från 151 till 245.

Sverigedemokraterna kräver att majoriteten oförtrutet agerar för att återöppna onkologiska behandlingsenheten i Västervik. Minst lika viktigt är dock att en kriskommission får möjligheten att i grunden ompröva den långvariga, felaktiga politiken och dess felaktiga användning av resurser, som bidragit till att krisen i Västervik uppstått. Sverigedemokraterna ser fram emot att majoriteten denna gång tar sitt ansvar på allvar och tar till sig detta förslag för att åstadkomma ett verkligt omtag gällande bemanningsfrågorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martin Kirchberg, regionråd Bo Karlsson, ledamot regionstyrelsen Britt-Marie Sundqvist, ledamot beredningen för hälso- och sjukvård Claus Zaar, ersättare beredningen för hälso- och sjukvård Sverigedemokraternas regionfullmäktigegrupp