Ta ert ansvar för kycklingarnas välfärd!

19 januari 2019 04:00

Man kan inte annat än berömma snabbmatsrestaurangerna för deras kreativitet då det gäller att ha tilltalande former på de kycklingbitar som serveras i deras restauranger. Kreativiteten når inga gränser och ofta behövs speciella maskiner för att skära till kycklingköttet så att det harmonierar med just det egna varumärket och vad man vet från undersökningar vad konsumenterna attraheras av. Men där tycks kreativiteten ta slut.

World Animal Protection släppte tidigare i veckan en rapport där vi har granskat hur de största snabbmatsrestaurangerna arbetar med kycklingarnas välfärd utifrån kriterierna intresse, ambition och transparens. Det vi har funnit är att:

• Ingen av snabbmatsrestaurangerna har någon global policy om hur de ska förbättra välfärden för kycklingar. I många fall garanteras inte ens att kycklingarna har slaktats humant.

• Ingen av restaurangerna når högre upp i rankingen än till ”poor”.

• Bara tre av nio undersökta företag – Burger King, Starbucks och Subway – visar att de är intresserade av och har ambition att göra något då det gäller de största välfärdsproblemen. Men de utfästelser de gör gäller endast en region eller ett land.

• Snabbmatsrestaurangerna är generellt svaga vad gäller transparens. Alla ger mycket lite eller ingen information alls om hur de arbetar för att förbättra för välfärden för kycklingar.

Det här duger naturligtvis inte, inte mot bakgrund av att det i världen föds upp runt 40 miljarder slaktkycklingar under dåliga förhållanden för att bli mat. I genomsnitt får de leva mindre än 40 dagar. De är så snabbväxande att de ofta får problem med ben, hjärta och lungor. Snabbmatsrestaurangerna är i hög grad ansvariga för detta.

Vi kräver att snabbmatsrestaurangerna tänker om och tar sitt ansvar. Våra minimikrav är enkla och förmodligen självklara för alla konsumenter som besöker deras restauranger:

• Använd hybridraser som växer i en mer hälsosam takt.

• Kycklingarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bete sig naturligt. Burar får aldrig användas.

• Stallarna ska vara berikade på ett sådant sätt att kycklingarnas möjlighet att bete sig naturligt främjas. Det ska finnas naturligt ljus och ströbädden ska vara av hög kvalitet.

• Endast humana slaktmetoder ska få förekomma.

• Användningen av antibiotika ska vara ansvarsfull.

Vi vet från många undersökningar att konsumenterna vill ta ansvar för djurens välfärd. Men många restauranger i Sverige gör inte sitt då det gäller att underlätta för konsumenterna. De väljer exempelvis att inte skriva ut varifrån kycklingköttet kommer. Ibland undrar man om det beror på att de inte vill avslöja att de serverar kycklingar från andra länder som har proppats med antibiotika.

Vi kan inte vänta längre på att restaurangerna ska börja ta sitt ansvar utan vi kräver att regeringen inför en obligatorisk ursprungsmärkning av det kött som serveras på restaurangerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Pettersson Generalsekreterare World Animal Protection Sverige