Staten plundrar kommunerna

7 juni 2019 04:00

I Västerviks-Tidningen den 9 maj i år, kunde vi läsa hur kommunen förbereder en skattehöjning på tre kronor till 2025. Det kommer då att fattas 250 miljoner kronor i den kommunala budgeten.

För de som tjänar mellan 25 000 och 35 000 kronor per månad skulle en skattehöjning på tre kronor innebära mellan 9 000 och 12 600 kronor mer i kommunalskatt om året. För en familj med två inkomster innebär det med andra ord en inkomstförlust på mellan 18 000 och 25 000 kronor om året.

Vi kan kort konstatera att det är guldkanterna i tillvaron som kommer att försvinna för många med en sådan kraftig skatteökning! För vissa är det semesterkassan som försvinner och för andra kommer det att bli ännu svårare att betala räkningarna i slutet av månaden.

Hårdast slår en kommunal skattehöjning givetvis mot de som redan har de lägsta inkomsterna såsom sjukskrivna, unga och pensionärer. Nedskärningspolitiken är ett cyniskt politiskt spel med människors liv och hälsa som insats!

En kraftig kommunal skattehöjning får också som konsekvens att den privata konsumtionen stryps i kommunen vilket kommer att drabba småföretagen hårt, och då inte minst de mindre affärerna i kommunen. Dessa kommer då kanske att tvingas att lägga ned eller att avskeda personal vilket leder till ännu mindre skatteinkomster och därmed skärps problemen med den kommunala budgeten ytterligare.

Hur har vi hamnat i denna situation med en kommunal budget i fullständig kris? De ständiga nedskärningarna beror på att staten kraftigt har underfinansierat sina bidrag till kommunerna under lång tid. Detta har vi inom Socialisterna – Välfärdspartiet påtalat sedan 2006. Men nu får vi plötsligt oväntad hjälp och medhåll från självaste SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). De hävdar i sin ekonomirapport, från maj 2019, att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för välfärdspolitiken i kommunerna.

Dan Nilsson hävdar att han och Socialdemokraterna på nationell nivå tar ansvar för politiken. Vad är det de har tagit ansvar för? De har fört en politik där Sverige är det land i världen där klassklyftorna ökar mest tillsammans med antalet miljardärer per capita. En politik som har gjort att staten sitter med stora överskott samtidigt som allt fler medborgare är belånade upp över öronen!

Vi socialister tar inte ansvar för denna ansvarslösa och inskränkta ekonomiska politik, utan ser med förväntan på att fler ska ansluta sig till samma slutsats som vi hävdat länge, och som nu även SKL har anslutit sig till.

Det är hög tid att återuppbygga en välfärd värd namnet, att totalrenovera Sverige efter decennier av nedskärningar och tvinga staten till stora investeringar i hela vår offentliga sektor!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Iselau, Jenny Svensson, Jacob Hoffsten, Johannes Regell, Anders Loman, Sara Rais, Kerstin Gullbrand, Jan Odebrant, Alexandra Isaksson, Christian Fredriksson, Örjan Brink Parlamentsgruppen för Socialisterna – Välfärdspartiet