Debatt Är det halkans fel? Eller beror det på oss som sitter bakom ratten?

Nu är det dags att möta mörkret och halkan igen och då är det inte ovanligt att vi ser rubriker i tidningarna i stil med ”Svår trafikolycka på grund av halka” eller på nyheterna ”Idag inträffade en seriekrock på E4 söder om Gävle med minst 20 bilar inblandade. Halkan anges vara orsaken”.

Är det verkligen halkans fel? Har inte vi som sitter bakom ratten ansvar för att anpassa vår körning efter väglaget, sikten, trafiksituationen och andra förutsättningar? Är det klokt att köra på samma sätt på vintern som på sommarhalvåret?

Mycket av det offentliga trafiksäkerhetsarbetet har de senaste åren varit inriktat på att förbättra trafikmiljöerna och fordonen, och i mindre utsträckning varit inriktat på att påverka människors attityder och beteende. Ändå kan vi konstatera att 90 procent av alla trafikolyckor beror på just oss människor. Den enskilt största faktorn är dock utan tvekan att man håller för hög hastighet. Om det sedan kombineras med korta avstånd till framförvarande och halt väglag och/eller mörker, ja då ökar förstås risken väsentligt.

För att påverka människors beteenden och attityder krävs breda informationsinsatser från både myndigheter och civilsamhället. Civilsamhället har en unik möjlighet att bidra till detta arbete. Ideella organisationer med engagerade medlemmar som både kan och vill bidra. Men det kan inte göras utan ekonomiska resurser. Det är dags att politiken pekar ut vägen och tillsätter resurser för att låta olika aktörer bidra med informationsinsatser för att påverka våra attityder och beteenden i trafiken. Bilkåren är en av de ideella organisationerna som engagerat sig för en bättre trafiksäkerhet genom åren och vi är gärna med och bidrar framåt också.

Men till dess kan vi alla ta ansvar i trafiken, bara vi själva kan påverka vårt eget beteende. Men vårt beteende kan påverka många andra.