Så minskar vi psykisk ohälsa

10 maj 2019 04:00

Att den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige och Kalmar län är ingen nyhet längre men lika viktig att lyfta så länge utvecklingen inte vänder. Psykisk ohälsa påverkar både individer som mår dåligt och samhället i form av kostnader för vård, sjukskrivningar och rehabilitering.

Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2018 har 12 procent i Kalmar län ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Och i länet var 48 procent av alla sjukskrivna i slutet av första kvartalet i år det till följd av psykisk ohälsa. Inför riksdagsvalet i höstas hade politikerna många bra förslag för att förbättra den psykiska hälsan. Nu vill vi se regeringen och regionerna agera!

Inför valet i höstas gjorde vi på Yogobe en enkät bland riksdagspartierna om hur de vill öka folkets fysiska och psykiska välmående. Majoriteten var överens om att kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet, sunda levnadsvanor och fysisk samt psykisk hälsa måste öka. Och att barn och unga är särskilt prioriterade. Det håller vi med om! Bra vanor som etableras tidigt ger bättre förutsättningar för fysisk och psykiskt god hälsa senare i livet.

Statistik från både Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan visar ett verkligt problem: Mellan 2013 och 2017 ökade sjukskrivningarna för stressrelaterad psykisk ohälsa med hela 75 procent. Störst var ökningen bland unga mellan 25 och 29 år, med hisnande 115 procent. Barn och ungas psykosomatiska besvär har fördubblats sedan 1985 och idag har nästan hälften av landets 15-åringar återkommande psykiska besvär.

Naturligtvis handlar det om förändringar som inte åstadkoms i en handvändning. Det krävs ett långsiktigt förebyggande arbete som sträcker sig över olika områden: politiken, skolan, sjukvården och arbetslivet. I slutändan handlar det om hur vi alla kan bidra till hållbarhet i en föränderlig samtid, inte minst för att hjälpa de som redan har hamnat i psykisk ohälsa. Men viktigast av allt – det är dags att sluta prata och börja göra!

Här är några av våra förslag som vi menar kan bidra till att förebygga, möta och motverka fysisk och psykisk ohälsa:

– Mer fysisk aktivitet i skolan. Det främjar en god psykisk hälsa, och goda vanor kan läras ut effektivt och jämlikt. Det kan vara fler idrottstimmar, att man rör sig dagligen, eller alternativa undervisningssätt, är utomhus, står upp eller gör avslappningsövningar.

– Inför ett BOT-avdrag. En skattereduktion på 50 procent på exempelvis träning med personlig tränare och kostrådgivning kan hjälpa fler att förändra sin livsstil och förebygga stress, den vanligaste formen av psykisk ohälsa.

– Ge fler tillgång till kvalitativa digitala verktyg och fysisk aktivitet på recept. Digitala lösningar för träning har hög tillgänglighet och håller låg kostnad, vilket gör att många enkelt kan nyttja dem på sina egna villkor.

I vår verksamhet möter vi många som har eller haft psykisk ohälsa eller stressrelaterade problem, och som ökat sitt välbefinnande efter att ha ändrat vanor och adderat fysisk aktivitet. Det vill vi att fler ska få möjlighet att uppleva!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Munteanu vd för det digitala hälsoföretaget Yogobe