Så får vi trygga elever

5 december 2018 04:00

Alla barn mår inte bra i skolan!

Därför måste vi göra förändringar så att alla barn har lust att lära.

Både inför valet och efter valet har jag blivit kontaktad av oroliga och besvikna föräldrar som kämpar för sina barn, men inte får någon eller tillräcklig respons när de ber om hjälp för att barnen skall få tillräckligt med stöd för att klara av skolan eller rätt stöd för att utvecklas.

Det finns all anledning att titta noggrant på de problem som både lärare och föräldrar påtalar. Det handlar bland annat om brist på styrning och ledarskap i dagens skola. Då blir det svårt, nästintill omöjligt, för personalen att göra ett bra jobb.

Trots problemen finns det de som kämpar år efter år för elevernas bästa, men alltför många väljer att söka annat jobb. Konsekvensen av negativa insändare och artiklar om skolans problem är att det blir svårt för kommunen att rekrytera kompetent personal, och att färre personer väljer att utbilda sig till lärare.

Man undrar hur skolans resurser används, har alla barn behovsanpassat stöd? Hur ser rektorernas arbetsbörda ut om de ansvarar för flera skolor? Lärarnas arbetsbörda har ökat, de har fått alltmer administrativt arbete och därmed mindre tid för det pedagogiska arbetet, vilket visar sig i skolans resultat och i att allt fler elever inte blir godkända i alla kärnämnen. Finns det tillräckligt med specialpedagoger som kan bidra med beslutsunderlag? Vi tror att det skulle vara bra med fler vuxna i skolan.

Är det möjligt att spara pengar genom att integrera barn i behov av särskilt stöd utan att ge tillräckligt med stöd? Elevens problem kommer antagligen att hämma deras motivation under hela skoltiden. Det finns även barn utan särskilda behov som tappar ”lusten att lära”.

Konsekvensen blir att man skjuter problemen på framtiden och därmed också de ökade kostnaderna till annan förvaltning eller annan myndighet i vårt välfärdssystem. Det medför mycket lidande för många individer under många år samt många trasiga barn och ökade kostnader för kommunen totalt. Det är billigare att bygga barn, än att reparera vuxna.

Man kan nästan dagligen läsa eller höra om att den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och ungdom. Så här får det inte fortsätta, det är dags att göra radikala förändringar och prioriteringar inom skolan så att vi får glada, trygga elever som kan prestera bättre resultat i skolan.

Westerwikspartiet vill därför att den förbättringsprocent som i dag finns i budgeten, i framtiden ska användas till att bland annat skapa tillräckliga och individanpassade resurser för de barn som har särskilda behov, minska antalet barn i förskolegrupperna och skolklasserna samt öka antalet vuxna i skolan.

Om vi gör detta, så ser vi genom vårt förstoringsglas att vår kommun kommer att få en positiv utveckling i sin helhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Jalkteg Westerwikspartiet