Resorten är en motor för besöksnäringen

8 juni 2019 04:00

Västervik Resort, VRAB, är motorn i besöksnäringen i Västerviks kommun, vilket också ägarens direktiv till VRAB. Uppdraget till VRAB har i många år varit, ”Västervik Resort AB ska ha en aktiv roll i destinationens utveckling genom investeringar och kontinuerlig utveckling av Lysingsbadet”.

På 70-talet var vecka 28, på grund av Visfestivalen, outstanding när det gäller antal gästnätter och besökare i kommunen. Sedan dess har flera lokala entreprenörer bidragit till att skapa flera arrangemang, utvecklat campingplatser och andra boenden som bidragit till att förlänga säsongen. Inte minst Lysingsbadet/VRAB som har investerat över 220 miljoner för att utveckla anläggningen. Därmed har företag inom besöksnäringen kunnat öka sina omsättningar.

Utan Västervik Resort, som i sig är en mycket viktig reseanledning till Västervik, skulle inte dessa framgångar ha nåtts för det lokala näringslivet.

Tyvärr omgärdas VRAB av vissa myter, till exempel att utvecklingen av VRAB/Lysingsbadet kostat Västerviks skattebetalare många miljoner. Inget kan vara mera fel. Det är intäkter från gäster som stått för all finansiering av företaget/området.

En annan myt är att VRAB inte vill att gästerna ska lämna området. Även detta är fel. Det finns ingen ambition att VRAB ska ”hålla kvar” gästerna på resorten. Tvärtom är det viktigt att gästerna upptäcker att det finns mer att göra i Västerviks kommun än att tillbringa hela sin tid på resorten. Om gästerna stannar där hela tiden minskar attraktionskraften att komma tillbaka år efter år. Det skulle både VRAB och den övriga besöksnäringen förlora på.

Dock är det viktigt att resorten, som motor i den lokala besöksnäringen, håller hög klass inom alla områden, annars väljer gästerna någon av VRAB:s konkurrenter.

Tyvärr har VRAB ibland haft arrendatorer inom vissa områden som inte motsvarat varken VRAB:s eller gästernas krav och förväntningar.

Därför behöver VRAB ha kontroll över kvaliteten inom sitt eget område. Detta uppfattas tyvärr ibland som illojal konkurrens. Konkurrens är bra, det tvingar alla att vässa sin kvalitet. Så har det alltid hävdats från Moderaterna och deras stödpartier när det gäller vård, skola och omsorg. Det är väl inte så att företagare och moderatpolitiker tycker att ”konkurrens är bra, bara det inte drabbar de egna branscherna”?

När det gäller ett eventuellt hotell på utsiktsberget så finns ännu inga beslut, varken om det ska byggas, vem som ska bygga eller vem som ska driva ett eventuellt hotell. Dock finner jag det märkligt att flera, både politiker och företagare ”går igång” på att det skulle skada andra hotellägare om VRAB bygger och driver men inte om ett privat företag gör det. Vari finns logiken? Min övertygelse är att, oavsett vem som bygger och driver ett sådant hotell, så är det positivt för den lokala besöksnäringen. Förutom boenden, behöver Västervik ytterligare en stark reseanledning och i den frågan hoppas jag att tjänstemän, lokala politiker oavsett partifärg och inte minst företagare gör allt vad som är möjligt för att skapa förutsättningar för att det blir en verklighet inom en överskådlig framtid.

Avslutningsvis, hade VRAB varit ett privatägt företag hade säkert flertalet av de politiker som kritiserar att kommunen äger VRAB, istället hyllat detsamma och dess företagsledning och självklart låtit företaget drivas och utvecklas på affärsmässiga grunder. Säkert hade också företaget och dess ledning fått pris som årets företag/företagsledare eller någon annan form av uppskattning så som det förtjänar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Larsson Ordförande VRAB