Med engagemang och hjärta för Västervik

12 mars 2019 04:00

Svar på insändaren "Ställ högre krav på VFAB" publicerad den 2 mars.

Signaturen ”Trött affärsinnehavare” skriver den 2 mars om Västervik Framåt. Insändaren innehåller flera missuppfattningar som vi vill reda ut.

Kommunen upphandlar tjänster av Västervik Framåt för 10,5 miljoner per år.

En helårsöppen turistbyrå i Västervik, sommarturistbyrå i Loftahammar, turistinformation på 16 platser och 56 informationstavlor med löpande underhåll.

Näringslivstjänster med rådgivning, företagsutveckling, etableringar, inflyttarservice, destinationsutveckling, marknadsföring för att locka turister, inflyttare och företag, evenemangsamordning, nätverk och näringslivsfrukostar med mera.

Vi driver också projekt och har tilläggsuppdrag. Här genomförs bland annat evenemang som finansieras av näringslivet. Tillväxtdagen, Krogkultur, Visfestivalen på stan, föreläsningar med mera.

”Trött affärsinnehavare” skriver om det hen uppfattar som missvisande statistik och vi vill nyansera bilden. 2017 presenterades Fastighetsägarna och WSP statistik från SCB, Västerviks stadskärna hade störst omsättningsökning av cirka 60 stadskärnor i undersökningen. Detta är inte något hokus pokus eller något trixande utan en undersökning som görs av de flesta städer som arbetar med frågorna. Nya siffror visar på 25 procents ökning 2014-2017, så det finns också en längre trend.

Rapporterna hittar du på vastervikframat.se/citysamverkan. Här kan du även läsa om hur 90 företag och fastighetsägare satsar 550 000 kronor och kommunen 400 000 kronor i samverkan för en levande stadskärna.

Att förminska vårt arbete till spretiga granar och köpt statistik är mycket långt från vår verklighet. Vi är tolv anställda med stort engagemang och hjärta för Västerviks bästa och kommunens utveckling. Bolaget har inget vinstintresse, alla medel går till att jobba med företagen och platsen.

Men vi är inte nöjda. Även om statistiken visar att det gått bra för många företag i Västervik, så finns det utmaningar och möjligheter framåt. Dessa ska vi jobba med tillsammans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Eriksson Vd Västervik Framåt