Debatt Miljöpartiet åker land och rike runt och propagerar för byggande av höghastighetsjärnväg som till en del skulle ersätta flyget på hårt trafikerade sträckor och till detta ska lånas 230 miljarder! Att ersätta flyget kan vara lovvärt, men här förstår jag inte tidsperspektivet. Enligt partiernas målsättning skall fossilfritt biobränsle finnas tillgängligt från år 2030 och det gäller väl även flygbränsle.

Alltså kan vi flyga miljövänligt flera år tidigare än de här höghastighetstågen skall börja gå år 2035. Men verkligheten blir av erfarenhet säkert en annan. Lägg till 5-10 år. Eller har Miljöpartiet en annan version. Man har inte talat något om det intrång som sker. Förstörd åker och skogsmark, ägosplittringar om banorna byggs.

Det vore bättre om MP som sitter i regeringen medverkade till att skattereglerna för biobränsle blev stabilare och mer långsiktiga.

Tekniken finns och intressenter för att producera. Kanske inte lika populistiskt att driva skattefrågor.

En annan aspekt. Jag trodde MP var för landsbygdens överlevnad, då partiet har sitt ursprung i gröna vågen-rörelsen. I dag bor miljöpartister i ledande ställning i Stockholmsområdet, sina rötter har man väl glömt. På annat sätt kan man inte tolka deras vurm för snabbtåg som ytterligare spär på koncentrationen i storstadsområdena, med ökad spänning mellan regioner i landet.

Mig veterligt har inget så litet land som Sverige satsat på snabbtåg. Tyskland har byggt till hög kostnad men lönsamheten är svag. Vi i lilla Sverige kan inte vara bäst jämt! I vårt eget land har vi Botniabanan i färskt minne. Överskriden budget och inkörningsproblem och det var en vanlig järnväg.

Så till det stora bekymret med svensk infrastruktur. Den skulle naturligtvis aldrig ha avreglerats. Man trodde på att konkurrens var det allena saliggörande och den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen sålde och överlät nationalklenoderna SJ, Posten, Televerket.

Det jag lärt mig under åren är att avregleringar missgynnar alltid landsbygden. Säkert hade driften inte blivit billigare men stabilare om staten haft ansvar. Överläggningar mellan partierna om en eventuell satsning på snabbtåg är aviserade. Må sunt förnuft råda i alla partier, så att ett klokt beslut fattas. Lägg förslaget om snabbtåg i papperskorgen där det hör hemma. Kom ner på jorden och renovera nuvarande järnvägsnät, så det fungerar och lägg också en slant på vägnätet i landet, för hur många höghastighetsbanor det än byggs är vi som bor på landsbygden beroende av bilen inom överskådlig tid.