I en insändare framför Siw Edvardsson åsikten att personer som är beviljade färdtjänst borde få resa till exempelvis sjukhus och hälsocentraler enligt reglerna för just färdtjänsten. Jag inser att Siv inte kommer att bli nöjd med mitt svar. Men jag vill ändå förklara hur regelverket fungerar. 

Helt i linje med gällande lagstiftning är det inte tillåtet att använda färdtjänst för resor till och från vården. Färdtjänst finns till för resor till arbete eller service, så som exempelvis till affärer eller biblioteksbesök. Färdtjänst gäller dock inte för resor till och från sjukvård, då finns istället sjukresor som har ett eget regelverk.

Varje sjukresa med specialfordon kostar 125 kronor. Reser man för över 2 250 kronor så erhålls frikort för resterade del av året. Frikortet finns till för att skydda den enskilde från alltför höga kostnader. 

Siv ställer också frågor om den gratiskupong till kollektivtrafiken som följer med kallelser för besök i vården. Kupongerna ska ses som ett erbjudande och en möjlighet att använda befintlig trafik. Det finns förstås också miljömässiga fördelar att få fler att resa kollektivt och innebär att regionen inte behöver betala ut lika mycket i reseersättning. Regionen har ingen skyldighet att erbjuda patienter fria resor med KLT.

Jag vill betona att jag lägger stor vikt vid att ta del av synpunkter och klagomål på KLT:s verksamhet. Bland annat följer vi politiker återkommande hur resenärerna med sjukresor upplever servicen och bemötandet. Som politiker ser jag det som viktigt att svara och förklara hur våra regelverk är tänkta att fungera.