Hur farlig är 5G-strålningen?

21 augusti 2019 04:00

Samtidigt som Greta Thunberg åker runt i världen för att förmå ledare, politiker och andra att ta sitt klimatansvar, så finns här någonting annat som man absolut inte talar om.

Det är det stora experimentet som teknikföretagen vill utsätta mänskligheten för, nämligen strålningen från kommande 5G-nätet. Man pratar inte om de experiment man redan gjort på möss bland annat vid ansedda National Toxicology Program i USA. Där har man sett en ökande förekomst av bland annat hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjuren som exponerats för mobilstrålning kontinuerligt vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Och då pratar vi här om nuvarande 3G och 4G.

Dessa resultat stöder misstanken om ökad risk för till exempel hjärntumör hos människor som använder mobiltelefon mycket.

Tekniken må vara fantastisk, men dess skadeverkningar har vi bara sett början på, tror jag. När det gäller 5G-tekniken, så kommer man att använda extremt mycket högre frekvenser. Ända upp till 100 GHz.

Post- och telestyrelsen har gett besked om att man tänker tillåta storskaliga experiment med 5G i Sverige. Med andra ord ett kraftigt ökande av mycket höga mikrovågor. Redan idag utsätts vi för en hög strålningsnivå, och som bland många forskare anses orsaka ökad psykisk ohälsa, fler cancerfall, inlärnings- och minnesproblem och så vidare.

Det finns också tecken på att både växter och djur tar skada utav all denna trådlösa exponering som redan idag finns på vår jord, som då 3G och 4G.

Kanske är det därför valar och andra djur i våra hav oförklarligt simmar vilse, våra laxar inte hittar till sina lekplatser, och bin och andra insekter plötsligt försvinner. Varför pratar inte politiker och media mera om detta?

Sätt stopp för utbyggnaden av 5G, tills forskare har undersökt risken för människors hälsa och miljö, och då av forskare som är fullt oberoende av teknikindustrin.

De varningar som finns, måste vi ta på största allvar!

Vad kan man själv göra för att minska sin utsatthet? Ja, man kan ta för vana att stänga av mobilen nattetid. Endast använda handsfree, och då helst trådat, då Bluetooth sänder på 2,4–2,485 GHz. Mikrovågsugnen, till exempel, använder 2,5 GHz.

Man kan också programmera sin router hemma, så den stänger av det trådlösa nattetid efter ett schema.

Men vad kan man göra mot 5G? Jo, avkräva politiker och andra att det görs noggranna studier på hälsoeffekterna omgående, och att man stoppar utbyggnaden av 5G-nätet till det finns väl underbyggd forskning gällande riskerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Möller