Hög tid att stärka vårt försvar

29 februari 2016 06:00

Allt fler tecken tyder på att Europa befinner sig i ett förkrigstillstånd. Det går knappast en vecka utan att Ryssland hotar sina grannar med kärnvapen. Amerikanska soldater står på vakt i vart och ett av de baltiska länderna. Alldeles nyligen beslutade Finland att ge kommendören för försvaret mandat att på egen hand kalla in upp till 25 000 soldater. Det svenska folket måste nu, dessvärre, ta in möjligheten att ett krig i vårt närområde kan stå för dörren.

För Sveriges del handlar det om att fokusera på åtgärder som snabbt stärker den nationella säkerheten. Det mest uppenbara är att omedelbart ansöka om medlemskap i Nato. Den nuvarande positionen är i grunden ohållbar. Men samtidigt som vår militära alliansfrihet saknar trovärdighet är vi, i avsaknad av ett medlemskap, utan garantier från den transatlantiska försvarsorganisationen. Att accepteras som medlem av Nato i en allt mer spänd omvärldssituation kommer att ta tid. Därför finns det ingen som helst anledning att vänta.

Men oavsett om Sverige allierar sig militärt eller inte måste försvaret rustas upp snabbt och på allvar. Mest överhängande är att bemanna det lilla försvar som riksdagen beslutat om. Nu minskar numerären av anställda soldater i samtliga stridskrafter.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har förvisso tillsatt en utredning som ska undersöka om en återupptagen värnplikt kan komplettera den frivilliga rekryteringen. Det räcker inte. Den metodiken leder i bästa fall till att plikten kommer tillbaka nästa mandatperiod. Regeringen kan själv, genom ett enkelt beslut, aktivera plikten här och nu. All relevant lagstiftning är redan på plats. Så sent som i förra veckan gav dock försvarsministern tydligt besked om att något sådant beslut inte kommer att fattas. Innebörden är att regeringen, med berått mod, låter det svenska försvaret vara obemannat ytterligare ett antal år. Det kan inte beskrivas som annat än en oacceptabel risktagning med vår nationella säkerhet.

Trots att det nya försvarsbeslutet endast varit i kraft i två månader är det redan uppenbart att de ”förstärkningar”, som regeringen och tre allianspartier kommit överens om, redan är överspelade. Försvarsbeslutet blev, som vanligt, kraftigt underfinansierat. Nu måste nya medel skjutas till om Sverige ska kunna förbereda sig på möjligheten av ett krig, som även kan involvera oss.

Och just nu handlar det inte om nya, storstilade utvecklingsprojekt som går i mål om tio år. Här och nu gäller det att till tänderna beväpna befintliga stridsflyg och örlogsfartyg, att öva och utrusta markstridskrafterna samt om att snabbt som ögat få tillbaka försvaret till Gotland. Allt behöver nu satsas på att det svenska försvaret blir så farligt som möjligt för en fiende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Allan Widman (L) Försvarsutskottets ordförande