Debatt ”Dyr vård till liten nytta” var rubriken på en ledartext som denna tidning publicerade tidigare i veckan (30/10). Artikeln riktade udden mot nätläkare och innehöll flera ogrundade påståenden som vi, i egenskap av Sveriges första digitala vårdcentral, gärna vill bemöta. Felaktiga påståenden gör liten nytta i dialogen om utvecklingen av vården i Sverige. Faktum är att vi ger mer vård per skattekrona.

För det första påstår ledartexten att besök hos nätläkare riskerar att leda ”till dubbla kostnader för landstingen.” Detta är lyckligtvis en missuppfattning. På Min Doktor är vi noga med att bara behandla patienter för åkommor som bedöms behöva konsultation och som lämpar sig för digital vård. Övriga patienter (cirka 21 procent) hänvisas till andra instanser och för dessa besök begär vi ingen ersättning.

För det andra stämmer det inte att ”Nätläkare finansieras av landstingen på samma sätt som traditionella vårdbesök”. Ett fysiskt besök hos en läkare i primärvården kostar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirka 1 700 kronor att producera. Det ska jämföras med att ett digitalt besök ersätts med 400 kronor av landstinget plus patientavgiften på 250 kr, inklusive kostnader för eventuell provtagning och röntgen. Om bara tio procent av alla fysiska primärvårdsbesök i stället skedde i vår modell skulle samhället spara två miljarder kronor årligen.

Artikelbild

| Skribenten ifrågasatte nyttan av digitala läkartjänster.

För det tredje är Min Doktors patienter relativt jämnt fördelade över landstingen och åldersgrupperna. Men, samtidigt är digitala vårdtjänster ett relativt nytt fenomen och om inte alla åldersgrupper anammar digital vård lika snabbt ännu är det knappast ett giltigt argument för att begränsa den digitala utvecklingen.

Slutligen framhåller ledartexten att primärvården ”inte fått någon mätbar avlastning”. Eftersom vårdköerna är mycket långa i flera delar av landet är det naturligt att många inom vården inte upplever någon skillnad i vardagen. De digitala läkarbesöken står ju bara för några få procent av det totala antalet besök, vilket inte är tillräckligt för att helt kapa köerna.

Min Doktors läkare, psykologer, barnmorskor och sjukgymnaster har hjälpt över 300 000 patienter de senaste åren. Och under samma period har antalet läkarbesök (fysiska och digitala, i primärvården) i Sverige sjunkit enligt SKL:s siffror. Det finns med andra ord inga siffror som visar på överkonsumtion. Snarare tvärtom.

Vi uppskattar att tidningen deltar i en dialog för att göra svensk sjukvård bättre. Men låt oss, för patienternas bästa, fortsättningsvis föra dialogen utifrån fakta och på en konstruktiv nivå.

Svar från Svenska nyhetsbyrån, SNB:

Företrädare för Min doktor ifrågasätter tidningens belägg för om nätläkarna gör nytta. För patientkollektivet i stort gör de enligt Göran Stiernstedt, som på uppdrag av regeringen utreder nätläkarbranschen, inte det (SVT Agenda 28/10).

Enligt utredaren kostar nätläkarna alltmer pengar för landstingen, utan att primärvården får någon mätbar avlastning.

Tidningen har inget emot att vårdsökande vänder sig till nätläkare om de är beredda att själva eller genom privata försäkringar bekosta besöket. Landstingen måste dock prioritera så att satsade skattemedel ger mesta möjliga behövd vård för pengarna.