EU har hindrat krig och förstörelse

18 februari 2019 04:00

Svar på debattartikeln ”Makten har förskjutits” den 14 februari.

Landsbygdspartiet oberoende vill lämna EU för att vi åter blir en suverän stat som kan fatta egna beslut.

Under Europas historia har det funnits fram till EU:s grundande en uppsjö av dylika stater med känt resultat: krig, krig, krig...förstörelse, förstörelse...

Tack vare EU har Europa nu har haft sin längsta fredsperiod någonsin med blomstrande välstånd som följd.

Undantag: Balkan- och Ukrainakrigen med allt vad det innebar och fortfarande gör, kunde ha undvikits om dessa länder fått ett tidigt EU-medlemskap.

Grekland – Makedonien: under 90-talet ville ett antal grekiska parlamentsledamöter på allvar invadera ”vårt” Makedonien, stoppades av Bryssel.

Nordirland – IRA? Cypern: Grekland – Turkiet?

Baltländerna är nog glada att de finns under EU:s skyddsmantel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
EU-vän