Debatt När politikerna nu är överens om att utsläppen av växthusgaser från trafiken ska minska med 70 procent till år 2030 kommer elbilen att vara en viktig pusselbit. Tekniken är mogen och priserna faller så nu behövs bara de rätta lokala förutsättningarna för att Sverige ska kunna dra ordentlig nytta av omställningen.

Efter fusket som gav upphov till Volkswagengate tycks proppen nu gå ur dieselbilsmarknaden helt vilket ironiskt nog utgör en katalysator för elbilens framfart. Elbilen har många fördelar. Inget avgasrör, inget motorbuller, klimatsmart om den laddas med förnybar el men framför allt är den mer energieffektiv än andra alternativ. Man kan räkna på flera olika sätt men förbränningsmotorn är enormt ineffektiv eftersom 70 procent av varje liter bränsle som tankas försvinner i spillvärme.

Både priset på förnybar energi och batterier rasar. Sannolikt kommer det krypa ner under den magiska gränsen 100 dollar per kWh när Teslas fabrik i Nevada är i full gång 2019. Det är då elbilen blir den billigaste bilen att köpa i jämförelse med det amerikanska bensinpriset. Det kommer att skapa en ketchupeffekt på hela bilmarknaden. De flesta bilmärken kommer inom ett par år ha elbilar med en räckvidd på över 40 mil. Därmed botas också den så kallade räckviddsångesten för dem som köper standardbilar. De flesta kommer då att välja en elbil, om det bara finns tillräckligt med batterier.

Vi vet av erfarenhet att det går oerhört fort när ny teknik blir konkurrenskraftig. Det måste nu byggas kapacitet motsvarande tre gånger Teslas enorma batterifabrik bara för att klara tio procent av den Europeiska fordonsindustrins behov. Det hotar en kommande batteribrist, och inte nog med det, batterierna måste också produceras på ett mer hållbart sätt. Gruvbrytning av kobolt och litium orsakar idag miljöproblem i flera länder och att bara öppna nya gruvor är inte hållbart.

Det nya svenska bilbatteriföretaget Northvolt siktar på att redan under 2018 komma igång med att bygga en fabrik någonstans i Sverige. Det är glädjande att företagets VD betonar vikten av att bygga upp en fabrik som bygger på cirkulär ekonomi och förnybar energi. Kobolt och litium från gamla batterier ska tillbaka i kretsloppen och användas i nya batterier för att produktionen ska bli riktigt hållbar.

Förutsättningarna för en hållbar batterifabrik är unika i Sverige genom att elen i själva fabriken kan vara 100 procent förnybar. För att öka möjligheterna för Sverige att ta ledningen i omställningen från förbränningsmotorn till batteridrift behövs dessutom ett nationellt program för att implementera energilagring och bygga världens första nationella smarta elnät. Därigenom kan Sverige och Norden få till ett systemskifte där det fullt ut går att utnyttja de synergieffekter som uppstår när man gifter ihop den förnybara elen med el-mobilitet.