Debatt Svar till Anna Harenius, Djurens rätt, i VT 4/6

Sverige är en demokratisk rättsstat. I en sådan bedöms människor utifrån sina handlingar, inte för sin grupptillhörighet. Det finns inga vilda djur på cirkus i Sverige. Påståendet att elefanterna ”är på väg bort”, är en medveten lögn. Djurens Rätt vet det, eftersom man varje år hämtar in samtliga inbesiktningsprotokoll för cirkusar, svenska som utländska.

Djurens Rätt har att bevisa att hästar mår sämre av voltige med professionella artister på cirkus än med amatörer på ridskolor. Djurens Rätt har att bevisa att djur mår sämre av att transporteras i lastbilar, godkända av länsveterinär, med ordet cirkus på sidorna, än efter privatbilar i släpvagnar som bara kontrolleras av bilprovningen.

Ända till den stund som Djurens Rätt framlägger bevis i form av publicerad vetenskaplig forskning ägnar de sig åt diskriminering.

Cirkusakademien har försökt initiera forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De får ingen finansiering. Vi har vid två besök på Näringsdepartementet försökt få regeringen att skjuta till pengar. Vi krävde även ett omedelbart förbud av uppvisningar med elefanter och sjölejon. Inte bara för cirkusar utan för alla. Vi fick inte gehör för någondera.

Djurens Rätt är en förmögen och vinstdrivande organisation. 2016 var deras vinstmarginal 20 procent med ett eget kapital på 74 miljoner kronor. Om Djurens Rätt är intresserat av fakta om djur på cirkus i Sverige, kan de betala så att forskningen blir genomförd.