De styrande stoppar huvudet i sanden

9 september 2019 04:00

Den styrande minoriteten i Västerviks kommun, S, C och MP väljer, med stöd av L och V, att skjuta nödvändiga beslut om kommunens ekonomi på framtiden. I den budget dessa partier röstat igenom har man övergivit målet om god ekonomisk hushållning, det vill säga ett överskott på minst två procent.

Analyser av kommunens ekonomi på längre sikt, risk för handelskrig och en annalkande lågkonjunktur talar för att risken för en kommande skattehöjning är överhängande. Den kommer att drabba de kommunbor som redan har det sämst.

Sedan 2013 har antalet anställda i Västerviks kommun ökat med omkring 400 personer, till stor del för att hantera den kraftiga tillströmningen av asyl- och anhöriginvandrare. Vi konstaterar samtidigt att det inte är antalet anställda i yrken som sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden eller arbetsterapeuter som ökat i antal. Däremot har till exempel antalet chefer och handläggare ökat från 157 till 201 sedan 2013.

Delvis har kommunen fått ersättning av statliga skattemedel för det ökade antalet anställda. De närmaste åren kommer dock ersättningarna att minska. Därtill kommer nu anhöriginvandringen åter att öka, till följd av regeringens ansvarslösa politik. Det kommer att innebära långsiktigt ökande kostnader för kommunen, bland annat för försörjningsstöd.

Två mål anser vi vara helt avgörande för kommunen att uppfylla: för det första att säkra och förbättra välfärdsuppdraget: en god utbildning för våra barn och unga och en värdig vård och omsorg för våra äldre och funktionsnedsatta. För att detta ska vara möjligt fordras goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö för medarbetarna. Det andra målet är att uppnå god ekonomisk hushållning, genom att effektivisera och syna allt som inte är kärnverksamhet. Det är en förutsättning för att vi långsiktigt ska klara av underhållet av vår infrastruktur och kunna genomföra framtida investeringar.

I linje med dessa prioriteringar anslår Sverigedemokraterna i vårt förslag till budget för 2020 bland annat 14 miljoner kronor till att höja undersköterskornas löner, vilka idag ligger nära botten i riket. Vi har också lagt ett effektiviseringsuppdrag på kommunens administration om 25 miljoner kronor nästa år, från och med 2021 ökat till 33 miljoner.

När även Moderaterna ville minska administrationens kostnader och därtill föreslog ett bredare uppdrag, att utreda hur kommunen kan nå resultatmålet, valde Sverigedemokraterna att i detta stödja Moderaterna. Detta följdes av KD och Westerwikspartiet. Den styrande minoriteten och dess stödpartier ignorerade dock detta och röstade istället i augusti igenom sin egen budget.

Västerviks kommun står inför en situation som kräver handlingskraft och ansvarskännande och att man söker samarbete mellan flera partier i avgörande frågor. Vi beklagar att S, C och MP och deras stödben L och V väljer att istället stoppa huvudet i sanden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dan Larsen (SD) gruppledare SD Västervik Tommy Ivarsson (SD) ledamot kommunstyrelsen Bo Karlsson (SD) ledamot kommunfullmäktige