Bryt oljeberoendet nu!

12 juli 2018 04:00

Fungerande transporter är helt nödvändiga, men transporternas klimatpåverkan måste minska. De tunga lastbilarna i Kalmar län körde 280 000 mil längre under fjolåret jämfört med 2016. På grund av det ökade koldioxidutsläppen med 500 ton. Att utsläppen inte ökade mer beror främst på att allt fler kör på förnybara drivmedel samtidigt som motorerna blivit mer effektiva.

Ska vi nå målet en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste utsläppen minska snabbt. Och det går. Lastbilar som tankas med etanolbränslet ED95 i stället för diesel minskar till exempel utsläppen med upp till 90 procent.

Från den 1 juli gäller reduktionsplikten i Sverige, vilket ställer krav på alla drivmedelsleverantörer att blanda in biodrivmedel för att minska de fossila utsläppen.

Det är bra. Men samtidigt riskerar det att bli brist på biodrivmedel, eftersom mängden råvaror på kort sikt är begränsade. Därför behöver produktionen av avancerade biodrivmedel öka. Det kan ske till exempel genom medfinansiering eller införande av bindande mål för avancerade biodrivmedel baserade på bland annat sågspån och skogsrester.

Fram till och med 2020 får Sverige ge rena och höginblandade biodrivmedel skattelättnader. Det är mycket positivt. Men det är oklart vad som händer efter 2020.

För många åkerier är marginalerna små och därför behövs långsiktiga styrmedel för att de ska sluta köra på diesel. Vi vill ha besked om fortsatt skattebefrielse av höginblandade biodrivmedel – alternativt besked om något annat långsiktigt styrmedel.

Även Kalmar läns åkerier kan bidra till att minska utsläppen, till exempel genom att arbeta för de fem åtaganden som vi på SEKAB har tagit fram tillsammans med andra i transportbranschen.

1. Ta steget till förnybart drivmedel och förstärk samarbeten inom branschen.

2. Verka för långsiktiga mål som minskar transportsektorns klimatpåverkan.

3. Ta ansvar i alla led, alltifrån egna transporter till att informera och inspirera.

4. Möjliggör för kunderna att göra fossilfria val.

5. Prioritera hållbara, höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen består av förnybar råvara, till exempel ED95.

Det krävs ökat engagemang från såväl politiker som transportköpare och åkerier för att vi ska klara klimatomställningen. Det är bråttom att bryta vårt beroende av fossil olja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB