Bra med varmare klimat

13 september 2016 06:10

Det är ledsamt när en moderat uppvisar sådan okunnighet som Christofer Fjellner i VT, ”EU ska vara en förebild i kampen mot klimatförändringarna”. Nyligen hade VT en debattartikel ”Vem äger sanningen”, så vem skall vi tro på?

Skall vi tro på politikern och agronomen Johan Rockström så kommer jorden att bli sex–åtta grader varmare om vi inte bättrar oss, men han saknar vetenskaplig grund för sitt påstående. Det han och Romklubben vill är att skrämmas eftersom rädda människor är lättlurade människor.

Skall vi tro på IPCC och SMHI 1–4,5 grader? Deras klimatmodeller har visat sig grovt felaktiga eftersom jorden inte bär sig åt så som modellerna förutser. Jordens sammantagna ismassor smälter inte och haven höjer sig ej mer än vad de gjort i 180 år. Där Nordenskiöld gick i land mot Nordpolen för mer än 100 år sedan sträcker sig isen nu två kilometer längre ut.

Skall vi tro på en elit av världens främsta vetenskapsmän av facket som anser 0 –1,5 grader som mest trolig klimatförbättring till år 2100? Ja, det skall vi för det är mest sannolikt. Om svenskarna fick höra vad dessa vetenskapsmän har att berätta skulle deras klimathotstro vackla.

Jordens växter är svältfödda på koldioxid. Vid 0,02 procent dör nästan allt liv. För hundra år sedan hade vi 0,03 vilket nu ökat till 0,04 procent. Det skall vi vara mycket tacksamma för eftersom det givit ökad växtkraft. Även öknarna har börjat grönska eftersom mer koldioxid får växter att tåla torka bättre. Att skördarna ökar och skogen växer bättre är oerhört viktigt för vårt överbefolkade klot.

Mer koldioxid ökar fotosyntesen så att solens energi bättre tas tillvara. Det är det mest naturliga och miljövänliga sättet att fånga solenergin. Det är därför vår plikt mot allt liv på jorden att lyfta upp kolet, för i marken gör det ingen nytta. Om vi skall ha en möjlighet att föda en befolkning på snart tio miljarder människor behöver vi både mer koldioxid, kärnkraft och fossil energi.

Till 80 procent är jordens länder beroende av fossila energikällor och ”förnybart” nio procent. Det ändrar man inte på utan stora konsekvenser, oerhörda kostnader, miljöförstörelse och landskapsskövling. ”Om inte Kina, Indien och USA följer efter oss så är allt vårt arbete förgäves”, skriver Fjellner. Inse att det kommer de inte att göra! Världens folkrika länder kan ej göra som vi, de har inget att lära av oss. Begreppet ”förnybart” är vår tids största villfarelse eftersom detta ”förnybara” inte finns i tillräcklig mängd.

Mer koldioxid har givit oss en klimatförbättring som för perioden 1979 till 2014 är ungefär 0,12 grader per årtionde. Vi kan räkna med en ytterligare klimatförbättring om cirka en grad till år 2100. Det skall vi vara tacksamma för eftersom vi nu nalkas en ny istid som på 1800-talet.

Jag har följande fråga till dig Christofer Fjellner (M). Om du hade en Aladdins lampa och fick bestämma vilken koldioxidhalt vi bör ha på vår jord, vilken nivå skulle du då välja?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Cornell I nätverket Klimatsans