Behandlingsenheten ska öppnas så snabbt som möjligt

4 maj 2019 04:00

Svar på artikeln ”De lovade att inte ta ifrån oss cancervården” den 26 april.

Av den beskrivning som ”mormor” ger i sin insändare så gissar jag att det var vi två som träffades för ett samtal i hennes kök. Samtalet handlade om den arbetsfördelning som skulle ske för olika canceroperationer i länet. Denna förändring har skett och Västerviks sjukhus har nu också en ny verksamhet för andra patientgrupper. Den onkologiska behandlingsenheten på Västerviks sjukhus fanns inte med då och har aldrig diskuterats i dessa sammanhang.

Jag var med och fattade beslutet när cancervården flyttades från Linköping hem till Västervik för att våra patienter skulle få cellgiftsbehandling närmare. Denna flytt har underlättat väldigt mycket och behandlingsenheten är mycket betydelsefull för patienterna i norra länsdelen. Jag har själv både släktingar och nära vänner som gått igenom behandlingar mot olika former av cancer, och jag har också haft nära kontakt med många andra cancerpatienter och föreningar genom åren.

Jag är efter valet inte längre ansvarigt landstingsråd för sjukvården men jag sitter som ledamot i regionfullmäktige från Västervik. Fortfarande följer jag vad som händer på sjukhuset och även läget på behandlingsenheten. Den onkologiska behandlingsenheten har under flera år haft en utmaning att lösa sin bemanningssituation. Detta blev akut när ytterligare två sjuksköterskor valde att lämna verksamheten för en kort tid sedan. Därför fattade verksamheten beslut att tillfälligt stänga enheten. Verksamheten arbetar både innan och sedan dess intensivt med att dels lösa situationen kortsiktigt, dels hitta en långsiktig lösning för att rekrytera både sjuksköterskor och läkare. Närvaro av läkare har framförts som en mycket viktig faktor i Västervik för att man ska kunna få till en långsiktigt hållbar verksamhet. Det innebär att man har ambitionen att skapa en enhet med fem sjuksköterskor och en läkare. Får man en läkare på plats är bedömningen att rekryteringen kommer att underlättas väsentligt. Lokalerna har också framförts som ett problem, man ser därför över möjligheten till en viss modernisering.

Vi socialdemokrater är absolut inte nöjda med den situation som uppstått. Vårt uppdrag till sjukhusledningen och klinikchefen är tydligt: detta måste lösas! Det är för oss självklart att cancerpatienter i norra delen av länet ska ha tillgång till behandling i Västervik. Ambitionen är att verksamheten ska öppna igen så snart som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Segerberg (S) Tidigare landstingsråd och numera ledamot i regionfullmäktige från Västervik