Återinför kunskapsskolan

4 juni 2019 04:00

År 1968 slog Socialdemokraterna den första spiken in i kunskapens kista. Studentexamen AVSKAFFADES.

Anledningen var inte att man ville förbättra en mycket bra kunskapsskola, utan avskaffandet skedde av såväl flummiga pedagogiska som av politiskt-sociala skäl.

Många, vars enda prestation är att de har orkat sitta på ändan i en skolsal några år, kallar sig i dag för studenter.

Det finns de, som inte har godkänt i ett enda ämne, men som på skolavslutningsdagen firar denna dag med att sätta på sig en vit mössa. Den vita mössan stod, förr i tiden för kunskap och en riktig examen.

Kunskapsskolan måste återinföras!

Eftersom alla elever är olika när det gäller förmågan att tillgodogöra sig teoretiska eller praktiska utbildningar är det viktigt att sätta gränser när det gäller intagningen till gymnasieskolan. Eleverna måste uppnå en viss betygsnivå i viktiga ämnen, för att de ska kunna söka in på gymnasieskolan.

Praktiskt lagda elever måste få en chans att söka in till en yrkesskola värd namnet.

Genom att ha högre betygskrav för att komma in på gymnasiet, tjänar man tre syften:

- Färre elever kommer att gå ut gymnasiet med icke godkända betyg.

- Fler elever som vill utbilda sig, till praktiska yrken, söker till yrkesskolan.

- Man sätter stopp för den parodi som pågått i 51 år – att kalla en skolavslutning för studentexamen.

Sverige har i dag brist på kunnigt yrkesfolk som till exempel murare, snickare, målare – vilket beror på att det saknas elever på de praktiska utbildningarna.

Man möter i dag på flera byggarbetsplatser fler arbetare från Baltikum, än yrkesfolk från Sverige.

De skolor som har yrkesinriktade linjer bör precis som i Finland kallas för YRKESSKOLOR, och inte gymnasier.

Undertecknad önskar.

- Att en gymnasieskola med studentexamen införs, och som är av samma höga kvalitet som innan 1968.

- Att yrkesskolan förblir en ren yrkesskola, och inte kallas för gymnasiet.

- Om man skall kunna återinföra kunskapsskolan, måste Socialdemokraterna röstas bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per-Olof Henningsson