Aningslöst om flytten

3 juni 2019 04:00

Moderaternas Jon Sjölander och Elin Landerdahl protesterar högljutt mot den planerade samlokaliseringen av Komvux/SFI. Detta med hänvisning till en riskanalys som presenterats under våren. Paret utmålar vuxna elever, i synnerhet de som läser SFI, som potentiellt farliga för gymnasieungdomarna, vilket har skapat oro hos elever, föräldrar, personal och övriga medborgare. Nu försöker de vinna gillande genom att ställa Marcus Fridlund (S) mot väggen och kräver svar om lämpligheten med den planerade flytten, i så fall på vilka grunder.

Vad Sjölander och Landerdahl inte verkar vilja låtsas om är att de båda var med 2016 och röstade för beslutet om samlokalisering. Vid den tidpunkten var det ingen som protesterade, ingen nämnde ökad risk för droger, hedersproblematik, sexuella trakasserier eller att det skulle vara olämpligt att vuxna studerar i samma byggnad som gymnasieungdomar.

De risker som presenterats i riskanalysen borde ha varit kända redan 2016. Varken droger eller hedersförtryck är nämligen nya företeelser. Om det är ett dåligt beslut nu var det ett precis lika dåligt beslut då! Och det är lika självklart nu som då att vi ska ha nolltolerans mot både droger, hedersförtryck och sexuella trakasserier, oavsett var det förekommer. Varför är detta en nyvaknad insikt för paret Sjölander/Landerdahl?

Observera att jag inte vill ta ställning till om tidigare beslut var rätt eller fel, både beslutsunderlaget från 2016 och den nya riskanalysen lämnar nämligen fler frågor än svar. Sanningen är att politikerna inte efterfrågade en bättre och mer omfattande konsekvensanalys innan ett sådant viktigt beslut togs i kommunfullmäktige. Tyvärr är detta symptomatiskt för många huvudlösa beslut och riktigt dåligt för oss skattebetalare. Här har paret Sjölander/Landerdahl skuld i att ha försatt oss i den här situationen, men låtsas något annat.

Förutom den otrygghet som nu skapats, är det dessutom mångmiljoninvesteringar vi pratar om. Skattepengar får inte hanteras så här vårdslöst, det är inte bara att ändra sig fram och tillbaka som om det fanns obegränsat med resurser. Vill man vinna förtroende som politiker bör man noga sätta sig in i vad det är man tar beslut om.

Det är därför ingen ursäkt att paret Sjölander/Landerdahl inte förstått vad de själva tagit beslut om. Ingen ånger uppvisas, nu förespråkar de ytterligare mångmiljoninvesteringar, trots egen oförmåga att ifrågasätta eller åtminstone sätta sig in i frågan, när beslutet om flytten faktiskt togs.

På ett oärligt sätt skjuter de nu över allt ansvar på någon annan, och försöker samtidigt plocka egna poänger på att kritisera något de själva orsakat. Det kan bara sammanfattas med ett ord: populism! Som medborgare blir man bedrövad. Både över den oro, misstänksamhet och främlingsfientlighet som några politiker göder, först genom aningslösa beslut, sedan genom att piska upp stämningen. Man blir också bedrövad över den totala vårdslösheten med skattepengar. Vi förtjänar bättre!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magdalena Lidestam