Partierna sopar personalproblemen under mattan

Debatt 24 september 2021 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik på debattartikeln  "Ska man inte få uttrycka sin bild av verkligheten?" den 22 september.

Heder till länets media, däribland VT, som efter att Lindqvist och Alvarsson inte varit öppna med sina partitillhörigheter i Socialdemokraterna respektive Centerpartiet meddelat att det kommer avkrävas hädanefter när politiker skriver politiska inlägg.

Christel Alvarsson sitter bland annat i regionens personalutskott, och Maud Lindqvist i Västerviks kommunfullmäktige. Därtill jobbar de på sjukhusets ögonmottagning och inom mobila rehabteamet, alltså anställda av regionen. Ingen av dessa arbetsplatser har bekymmer med hyrbemanning, såsom exempelvis kirurgen i Västervik eller akuten i Oskarshamn. Men pratar de med sina kollegor där får de säkert en annan bild än sin egen. Faktum är att regionens kostnader för hyrbemanning gått från cirka 40 miljoner kronor årligen 2010 till att i år närma sig en kvarts miljard kronor. Det är klart att det är ett stort problem!

Likaså visade den senaste medarbetarenkäten att endast 14 procent av medarbetarna instämde till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Som representanter för Länsunionen (S, C och L) förstår jag att det inte är något Alvarsson och Lindqvist vill prata högt om – än mindre verkar deras partier förmå att åtgärda det, utan sopar det hellre under mattan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ulrik Alvarsson: Varken jag eller politikerna såg förändringen komma

Debatt: Hur ser regionen ut efter 2022?

Debatt: Länsunionen: "Nu ska väntetiderna bort!" • "En hel familj ska inte sväva i ovisshet" • Så ska nya medarbetare lockas till regionen

Utökat samarbete för att lösa barnmorskebristen • "Känns som om de äntligen förstått" • Hoppas på höjt tillägg

Jakob Styrenius: Principfrågan kvarstår efter pandemin • Branschsstöden bör utvärderas

Visa fler