Kommuner tvingas etablera fler vindkraftverk

Förra hösten meddelade vice statsminister Per Bolund (MP) att det kommunala vetot vid etablering av vindkraft skulle snabbutredas.

Debatt 25 juni 2021 06:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför? Regeringen vill tvinga kommuner att etablera vindkraftsparker mot deras vilja. Nu har utredningens förslag lämnats och där den miljöpartistiska utredaren föreslår just att det kommunala vetot slopas.

Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser såsom fördärvade natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. Ofta annekterar man också mark som kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen.

Man måste ha förståelse för alla de människor som köpt ett hus och slagit ned sina bopålar vid en plats som är viktig för dem, för att därefter fått en byggarbetsplats som granne följt av stora vindkraftverk. Vindkraftverk som både stör och förfular miljön för många av de människor som valt att bosätta sig på natursköna platser. Kvar står maktlösa människor utan möjlighet att påverka och snart kommer kommunerna sitta i samma sits om regeringen får sin vilja igenom. 

Miljöpartiet säger sig värna frågor om miljö och natur, vilket med rätta kan ifrågasättas. Om etableringen av vindkraftverk tillåts fortsätta i rasande takt ökar också spridningen av mikroplaster i naturen samt användningen av sällsynta jordartsmetaller, metaller som vid brytning har en direkt skadlig miljöpåverkan. Likaså kommer fler fåglar att dö. Enligt Naturvårdsverket skördar 5 000 vindkraftverk cirka 36 000 fåglars liv varje år, många av dem örnar. Detta väger dock lätt när fanatiska MP väljer vindkraft före grön kärnkraft. På sidan sitter Socialdemokraterna hunsade med munkavel på grund av sin iver att behålla makten.

Regeringens ambition och vilja är glasklar. Det kommunala vetot för vindkraften ska avskaffas och det lokala inflytandet ska minska, där detta förslag nu blir första steget. För Sverigedemokraterna är det självklart att det grundlagsskyddade kommunala självstyret ska värnas. Det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Partiet vill att högre instans granskar vindkraften

Mäklaren: "Det är en prisfråga" • Svårt att hävda vindkraftsplan som "dolt fel"

Mäklarna om oron: "Visst går det att sälja hus nära vindkraft"

Debatt: Vindkraft pressar elpriset och gör omställning möjlig

Hjortedsbo kräver svar om jäv i vindkraftsbeslut

Visa fler