Släng inte hemelektroniken i hushållssoporna!

Varje år slänger invånarna i Kalmar län uppskattningsvis 190 ton uttjänt hemelektronik i hushållssoporna. Det är ett slöseri med värdefulla material som kan återvinnas och ökar samtidigt risken för farliga bränder på avfallsanläggningarna.

Debatt 2 juli 2021 06:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år slänger svenskarna 8 000 ton hemelektronik i vanliga hushållssopor, enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Det motsvarar 190 ton bara i Kalmar län.

Häpnadsväckande mängder avlagda mobiltelefoner och andra prylar vi inte längre vill ha går alltså till förbränning, trots samhällets försök att se till att de samlas in för återvinning. Det är ett orimligt slöseri med resurser som dessutom förvärrar klimatförändringarna.

Våra telefoner, datorer och plattor består av en mängd värdefulla ämnen. Utöver välkända metaller som guld och silver innehåller de också material som kobolt och palladium. Sådana blir allt svårare att få tag på, men är avgörande för att vi ska kunna fortsätta tillverka moderna elektroniska produkter. Inte minst behövs de i stora mängder när samhället digitaliseras och vi bygger allt fler elfordon i stället för dagens fossildrivna bilar. På det viset är de kritiska för kampen mot klimatförändringar på mer än ett sätt.

Om fler invånare i Kalmar län återvinner sitt elskrot kan materialen återanvändas till nya saker, i stället för att 190 ton om året hamnar i fel kärl och går förlorade. När vi använder material som vi redan har ett varv till gör vi klimatet en enorm tjänst. Nu orsakas i stället stora klimatutsläpp när råvarorna måste nyproduceras. Enligt IVL orsakar till exempel tillverkningen av en vanlig mobiltelefon utsläpp som motsvarar 460 kilometers bilkörning.

Men något som många inte vet är att det också är farligt att slänga elektroniska prylar i vanliga hushållssopor. Det ökar nämligen risken att avfallet självantänder och orsakar svårsläckta bränder som kan pågå i flera veckor.

Varje år inträffar 60–70 bränder på avfallsanläggningar. Brandorsaken är i de flesta fall självantändning som ofta beror på att hemelektronik hamnat i hushållsavfall. Det är farligt för oss som arbetar på deponierna, samtidigt som röken ofta påverkar boende och miljö runt anläggningarna. Sommaren är den årstid när flest bränder drabbar deponier, så vi ber alla invånare i Kalmar län att tänka till en extra gång när ni gör er av med uttjänta elprylar.

Vi vet också att länets byrålådor, vindar, källare och garage är fulla av elektronik som är trasig eller bara har blivit så omodern att ingen vill använda den längre. Gör planeten en tjänst: Lämna in den på återvinningscentralen eller till butiker som samlar in elavfall.

Vi ser till att de värdefulla materialen i dina uttjänta elprylar gör nytta igen och hjälper dig att sänka ditt klimatavtryck. Nu ber vi dig att hjälpa till: Genom att slänga elskrot i rätt kärl bidrar du till en säker arbetsmiljö för alla som arbetar på avfallsanläggningar, till bättre luft för invånare i Kalmar län i närheten och till ett mer hållbart samhälle. Det tjänar alla på.


Ämnen du kan följa