Slutreplik från (SD) i debatten om vindkraftsveto

Slutreplik från Mattias Bäckström Johansson (SD) i debatten kring det kommunala vetot för vindkraft.

Debatt 14 juli 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattreplik från Socialdemokraterna försvarar man förslaget om att slopa dagens kommunala veto vid vindkraftsetableringar. Där man istället ställer sig bakom den snabbutredning om slopandet som beställts av Miljöpartiets Per Bolund och där även utredningen fick ledas av en miljöpartist. För Sverigedemokraterna är det självklart att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunens invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan och vars ovillkorliga rätt till det ska kvarstå.

Det är beklämmande att man fullständigt saknar en respekt och förståelse för hur det påverkar människor lokalt vid etableringar. Där man nu även vill försvåra möjligheterna till att lokalt kunna motsätta sig etableringar. Det kommer vare sig öka förståelsen eller acceptansen för etableringar, snarare tvärtom. Det uppenbara att arbeta med vore istället att öka incitamenten för kommunerna och lokalsamhällena. Där exempelvis den oreglerade ersättningen till lokalsamhällena i Sverige endast är en tiondel mot vad den reglerade ersättningen är i Tyskland. 

Sverigedemokraterna är positiva till en tilltagande elektrifiering och med mål om fossilfrihet för hela vår energiförsörjning. Men den rödgröna regeringens politik har lett till återkommande situationer med elbrist och enorma prisskillnader inom landet, vilket är direkt skadligt för konkurrenskraften och som försvårar för en elektrifiering. 

För om Sverige ska lyckas med detta är det en förutsättning att det finns el till ett konkurrenskraftigt pris under årets alla månader. Då behövs en balanserad mix mellan energislagen, men framförallt att utvecklingen sker i samklang med lokalsamhällena och där man inte agerar som en kolonialmakt över landsbygden.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Partiet vill att högre instans granskar vindkraften

Hjortedsbo kräver svar om jäv i vindkraftsbeslut

Insändare: Jag är orolig för mina barnbarns hälsa

"Akko borde inte ha deltagit i besluten"

Debatt: Vem vill bo granne med en vindkraftsindustri?

Visa fler