Hur påverkar e-förslagen tillgänglighet och demokrati?

Svar på nyhetartikeln "E-förslagen har blivit röst för medborgaren" den 14 april.

Västerviks kommun 17 april 2021 05:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Artikeln om e-förslag behöver ett förtydligande.

Jag skulle även vilja veta följande: Hur många pappersinlämnade förslag kontra e-förslag har historiskt lämnats in de senaste åren? Hur många av varje har inte fått tillräckligt med underskrifter? Hur ser de regler ut som man satt upp? Vem/vilka avgör om förslaget håller sig inom regelverket? Hur många förslag har inte lämnats in på grund av komplexiteten i hanterandet på nätet och avsaknad av dator och oförmåga att manuellt "skrapa" ihop 20 röster? E-förslagen, 20-personersregeln och övrigt regelverk kom ju till för att minska kommunens arbete med alla otaliga förslag som förr hanterades. Hur har detta påverkat antalet inlämnade förslag? Och hur ställer sig detta med att i princip gå över från pappersinlämnade förslag till elektroniska förslag kontra tillgängligheten för alla och därmed demokratin i kommunen?

Lennart Brewitz, Tjustpartiet

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ledarkrönika

Jakob Styrenius: Varför fortsätter världen att förvånas över Trump?

Boston

Västervikare i exil: "USA känns väldigt splittrat"

Västervik

Ny undersökning visar: Så bra är Västervik att leva i

Ledare

Jakob Styrenius: Samtidigt, i en annan del av politiken

Debatt

Debatt: Rädda Breviksplanen, få min röst!

Visa fler