Vi kan inte tillåta att folkhälsan offras

Debatt 16 november 2021 18:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna artikel är ett svar på Mattis Vidnes, Statkraft debattartikel och på Sydsvenska Handelskammarens debattartikel. Statkraft mötte vi i utbildningssyfte 11/11 och Sydsvenska Handelskammaren kommer jag boka ett möte med.  

Det spelar ingen roll alls hur mycket el Tribbhult beräknas leverera. En kall och vindstilla dag blir svenska hushåll utan el med eller utan Tribbhult, Lervik och Lebo! Lokalproducerad el låter fint, men vi har dock inga garantier alls att den elen tillfaller Södra Sverige. Vindkraftsindustrier kan närsomhelst byta ägare och sälja elen till andra länder via PPA-avtal. Sverige hade tidigare låga och stabila elpriser. Svensk energipolitik med den mix av energikällor vi har idag orsakar de höga elpriserna och fortsätter Sverige i samma spår med att stänga ner baskraft och öka andelen vindkraft så stiger priserna och instabiliteten ökar. En enkel ekvation!  

Tribbhult, Lervik och Lebo kommer inte ge oss pålitlig el! Däremot kommer vi boende utsättas för en lågfrekvent bullernivå inomhus som är högre än FHM:s krav! Vår med WindPro granskande expert säger att vi blir försökskaniner.  

 

Våra kommunpolitiker lyssnade på oss på vårt stormöte med 300 deltagare och på flera informationstillfällen med olika partier. Det är INTE bara några få engagerade! Vi är många och växer stadigt i Västerviks kommun och i hela Sverige. Vi är över 842 i vår Facebookgrupp ”Nej till mer vindkraft i vackra Västerviks kommun” och därmed fler än summan av alla Västervik kommuns partimedlemmar. Vi har över 737 påskrifter på protestlistan. I den, av de tre vindkraftsetableringar, omringade orten Hjorted är det 74 procent som uttalat sig emot. Vi har 755 skadeståndskrav (det vill säga löften om grupptalan om vindkraftsindustrier byggs) registrerade här än så länge…fler på väg. Därav 216 gällande Tribbhult.  

Att så få protesterade i processen beror ju på att de flesta inte ansågs berörda och därmed inte bjöds in. Många kommuner i Sverige lägger sitt veto. Regeringen reagerar på detta med att försöka inskränka demokratin genom att kommuner mycket tidigt i processen förlorar sin vetorätt. Det är vår plikt att säga STOPP på allvar! Då måste regeringen skapa en hållbar och demokratiskt förankrad energipolitik.  

 

Naturvårdsverket följer inte WHO:s rekommendation om att mäta infraljud korrekt med dB(z)-mätning. De erkänner risk för störd sömn och går därmed mot kravet om ”försiktighetsprincipen” i Miljöbalken.  

Ett vindkraftverk på över 200 meter kräver 100-tals ton plast som måste fraktas hela vägen från Kina. Efter drifttiden på endast cirka 15 år deponeras de cirka 170 meter långa vingarna och tornet i marken. Driften har vi lärt oss utförs av utländska företag den också.  

Det finns ingen svensk forskningsrapport som visar att fastighetspriser inte påverkas negativt. KTH:s forskningsrapport som visar på negativ påverkan är kvalitetsgranskad på universitetsnivå. Vindkraftsindustrier bidrar inte till en livskraftig utveckling av vårt lokalsamhälle och region utan minskar tvärtom attraktionen för turism och inflyttning! Att det är hälsofarligt och därmed strider mot ”Försiktighetsprincipen” i miljöbalken är det främsta argumentet mot vindkraftsindustrier. Vi har till VT presenterat källor på att vindkraftsindustrier gör oss sjuka, och visst kan orsaka såväl epilepsi som att försämra hjärtats pumpfunktion. 

 

Västerviksbor – det planeras en gigantisk vindkraftsindustri till havs utanför Västervik med 319 verk. Adjö till den obrutna horisonten!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Debatt: Verksplaceringarna borde aldrig ha godkänts i Lervik • Kan inte vara säkra på att ingen kommer till skada

Akko Karlsson får kritik för uppdrag i vindkraftsorganisation

"Akko borde inte ha deltagit i besluten"

Vindkraften: Boende får nobben av rätten • Så går de vidare

Debatt: Hopp eller misströstan i vindkraftverkens skugga?

Visa fler
Läs mer!

Debatt: Verksplaceringarna borde aldrig ha godkänts i Lervik • Kan inte vara säkra på att ingen kommer till skada

Vindkraften: Boende får nobben av rätten • Så går de vidare

Minst 1000 personer kommer kräva skadestånd – om vindkraftsparkerna blir av • Lämnade över protestlistor i dag

Debatt: Frågan om ansvar fortfarande obesvarad • Emma Karlsson: "Hur kan du fortsätta att höja vindkraften till skyarna, Akko?"

Debatt: Vindkraftsmotståndare: "Vi är inga mörka krafter"

Visa fler