MUF: "Tråkiga beskyllningar från regionrådet"

Svar på debattsvaret "Läget är inte så nattsvart som MUF tycks tro" den 15 september.

Debatt 25 september 2021 05:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 15 september fick vi det svar vi väntat på av regionrådet Johanna Wyckman från Region Kalmar län, på vår debattartikel som publicerades den 10 september. Huvudpunkten i vår debattartikel utgick från Moderaternas motion som lämnats in till regionstyrelsen redan förra året: Att införa virtuella ungdomsmottagningar.

Vi vill först och främst tacka för att regionrådet tagit sig tid för att besvara vår debattartikel, men att som unga politiker få stora anklagelser emot sig var inte det vi väntade oss. Vi ville få en början till en dialog med oss unga som faktiskt engagerar oss och lägger tid på det som påverkar oss och också det vi kan ge vår syn på. Istället fick vi en knuff bak och blev beskyllda för falska anklagelser.

Det vi ville –  och fortfarande vill – var att se en förändring för oss unga. Det var vårt mål med artikeln. Inte att få falska anklagelser från våra politiska motståndare. För, är det inte fel att anklaga oss när vi har två helt olika politiska åsikter? Och anklaga oss för vad exakt egentligen, att vi bryr oss om länets unga? Frågan om ungas psykiska ohälsa är alltför viktig för att hanteras så här, särskilt av ett regionråd. Istället borde länets politiker sträcka ut en hand till oss som ungdomsförbund och resterande i föreningslivet för att ta reda på hur ungdomarna tycker att problemen ska lösas.

I Moderaternas motion fanns det bland annat punkter med som “att utreda förutsättningarna för att etablera en virtuell ungdomsmottagning på internet". Det vi menar är att EN virtuell mottagning inte bara är just EN virtuell mottagning. Den skulle kunna ha en bredare service av olika slag under fler antal timmar på dygnet som både är flexibel dags- och kvällstid. För att också då kunna utreda vidare etableringen av fler, men för att poängtera är detta fortfarande en punkt som regionstyrelsen inte stod bakom.

Vår partiledare brukar ofta peka på vikten av att föra en vuxen och mogen debatt och inte vantolka motståndarnas förslag. Tyvärr visar Wyckmans svar att det är MUF som är de vuxna i rummet i Kalmar län.

Fanny Karlsson, 1:e vice distriktsordförande MUF Kalmar län & ledamot MUF Västervik 
med resterande av MUF Västerviks styrelse och MUF Kalmar läns distriktsstyrelse


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa