Vi vill se en kyrka fri från partipolitik

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vår grupp består av intresserade och engagerade personer som har borgerliga värderingar. Flera av oss har tidigare varit engagerade i Svenska kyrkan med olika uppdrag.

Debatt 17 september 2021 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

Borgerligt alternativ vilar på en gedigen kristen och borgerlig värdegrund och vill se en kyrka fri från partipolitik. För att minska politiseringen av Svenska kyrkan, lämnade Moderaterna kyrkopolitiken 2012. Med borgerlig värdegrund vill vi attrahera från flera allmänborgerliga synvinklar. Vi anser det är beklagligt att flera riksdagspartier ställer upp i kyrkovalet och att företrädare för rikspolitik agerar som ett agnat ”flöte”!

Borgerligt alternativ anser att Svenska kyrkan lägger för mycket pengar på utredningar och förslag till centralisering. Det vill säga byråkrati som inte gör nytta för varken medlemmar eller stift och pastorat. Kyrkoavgiften i pastoratet skall hålla på så låg nivå som möjligt.

Svenska kyrkan är en av Sveriges största och viktigaste institutioner och en betydelsefull aktör vad gäller humanitära och sociala insatser men också som bärare av tradition och förvaltare av det stora kulturarvet.

Ett engagemang i Svenska kyrkan förutsätter att man har en gudstro. Oönskad ensamhet hör till ett av vårt samhälles största problem som vi vill hjälpa via diakonin och själavårdstradition med ”jourhavande medmänniska”.


Ämnen du kan följa
Kyrkoval 2021 - Västerviks kommun
Kyrkoval

Debatt: Musiken är viktig i en levande kyrka

Debatt: SD: "Ge kyrkan ro att vara kyrka"

Debatt: Så kan kyrkan bli mer nära människorna

Debatt: Kyrkan bör vara en öppen och levande folkkyrka

Läs mer!

Därför saknas fyra mandat i kyrkofullmäktige

Kyrkovalet: Störst ökning för (S) i Södra Tjust • SD tar plats i norr

Så många har förtidsröstat • Han tror på högt valdeltagande: "Bra tryck"

Debatt: SD: "Ge kyrkan ro att vara kyrka"

Debatt: Så kan kyrkan bli mer nära människorna

Visa fler