Vi som lär Sverige behöver förutsättningar att lyckas

Idag firar vi Skolans dag, en dag som instiftats av Lärarnas Riksförbund för att lyfta fram skolan och de fantastiska insatser som görs varje dag av landets lärare och studie- och yrkesvägledare.

Västerviks kommun 14 september 2021 05:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är också en dag då vi påminner de ansvariga politikerna om att lärare och vägledare behöver rätt förutsättningar för att utföra sina viktiga uppdrag. 

Nyligen har Sveriges största arbetsplats, med över 1,1 miljon personer med eleverna på plats, dragit igång verksamheten. Att möta förändringar och utmaningar är vi vana vid i skolans värld, men samhällsutmaningarna de senaste åren går utöver det mesta. 
När vi ser tillbaka på hur coronapandemin drabbat hela det svenska samhället – och särskilt skolan – så är skolans kunskapsuppdrag och lärarnas betydelse för detta tydligare än någonsin. 

Lärare behöver dock rätt förutsättningar med rimlig arbetsbörda och bra lön för att orka och vilja fortsätta. Vi åläggs dessutom mycket annat än att undervisa. Alltför många upplever att det inte ges tillräckligt med tid för att förbereda och efterarbeta undervisningen. Istället stressar de utökade dokumentationskraven och många överväger att sluta som lärare. Det är viktigt att göra yrket attraktivt, hållbart och utvecklande genom hela yrkeslivet.

Detta är helt avgörande för att skolan ska kunna ge eleverna de kunskaper de har rätt till. Men varken kommunen eller fristående skolor har förmått att sköta en skolverksamhet där lärare har möjlighet och tid att med kvalitet bedriva sin undervisning. 

Det Lärarnas Riksförbund i Västerviks kommun särskilt vill lyfta fram idag är behovet av:
• löneuppvärdering
• mer tid för att förbereda och efterarbeta lektionerna
• mer ämnesfortbildning
• att se över användningen av speciallärare och satsa särskilt på speciallärare
• mer resurser behövs så att klasser och grupper kan bli mindre – det ska finnas möjlighet att dela upp klasser/grupper vid behov under hela skoltiden
• att se till att eventuella utredningar av elever kan göras så tidigt som möjligt så att stöd kan sättas in i tid
• att studie- och yrkesvägledarnas arbete uppvärderas – varje vägledare ska ha ett rimligt antal elever att handleda

Skolan behöver huvudmän som faktiskt förstår sin verksamhet. Vi behöver ha skolledningar med tydliga mandat och befogenheter för att ge lärare möjligheter att göra sitt jobb. Våra skolansvariga kommunpolitiker måste inse allvaret. Låt Skolans dag 2021 bli en nystart för att detta sker – nu!

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Peter Lindström, föreningsombud LR-Västervik
Niklas Blixt, biträdande föreningsombud LR-Västervik
Anders Helderud, lokalombud LR-Västervik


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Anna Ekströms utspel gör mig orolig för skolans framtid

Namnbyte på gymnasieprogram får nej

Ta körkort? Ja visst – om två månader

Västervik

Västervikarna med 2.0 på högskoleprovet – så gjorde de

Västervik

Gymnasiets fjärrundervisning fortsätter

Visa fler