Inför snabbtester i kommunala verksamheter

Starta arbetsdagen med ett snabbtest? Vi ska självklart följa riktlinjerna, stanna hemma vid symptom och hålla avstånd, även om utformningen av våra arbetsplatser inte alltid gör det lätt för oss, men det skulle kännas bättre om vi minskade risken att ovetandes bära på covid-19 när arbetsdagen startar.

Västervik 8 april 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske kan vi också mildra oron kring exponering. Vid senaste kommunstyrelsen yrkade vi, under informationsärendet Covid-19, att kommunen ska ta ett eget initiativ att införa CE-märkta, validerade salivbaserade snabbtester. 

Syftet med förslaget är att skapa en ökad trygghet för personal, elever och föräldrar till barn och ungdomar i förskola och skola. Smittspridningen är just nu mycket stor i dessa miljöer, vilket får stora mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser. Testerna bör givetvis användas även i andra verksamheter där det finns behov. Exempel på sådana verksamheter enligt Folkhälsomyndigheten är: annan utbildningsverksamhet, viss verksamhet inom polis och räddningstjänst, vissa byggarbetsplatser, restaurangkök samt teater- och filmproduktioner.

Vi är huvudmän och har arbetsgivaransvar för vår personal. Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska vi som arbetsgivare regelbundet genomföra riskbedömningar som ligger till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten skriver i sin senaste teststrategi (20210324) att screening med CE-märkta eller validerade antigentester på arbetsplatser, där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas, kan vara en av de åtgärder som sätts in som en tilläggsåtgärd för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen. Därmed finns inga hinder för oss som huvudman att agera i frågan.

Genom regelbunden screening med CE-märkta antigentester flera gånger per vecka, ökar möjligheten att identifiera potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symptom och därför tidigt bryta smittkedjor i samhället. Screening kan också göras inför specifika arbetsmoment där risken för smitta är hög.

Vi vill vara tydliga med att detta ska ses som en tilläggsåtgärd som inte ersätter andra skyddsåtgärder som är implementerade på arbetsplatsen. Vi befinner oss mitt i uppgången av den tredje infektionsvågen och allt tyder på att den brittiska varianten sprider sig lättare bland yngre. När den går ner i åldrarna kommer det bli ett helt nytt spektrum för epidemin. Vi kommer att behöva nya strategier för att få stopp på infektionen och förutom vaccinering kommer det att vara väldigt svårt att göra något åt det. 

Därför är det beklagligt att kommunstyrelsen valde att avslå förslaget, speciellt då avvägning av smittskyddsåtgärder ytterst är en politisk fråga. Ansvaret vilar på oss politiker som beslutsfattare och det går inte att lyfta bort från oss. Våra tjänstemän har att utföra det som är beslutat och ska se till att kommunen följer de riktlinjer och beslut som ges från politiken och andra myndigheter.

Avslutningsvis vill vi säga att vi är otroligt imponerade över det hårda arbete som sjukvården lägger ner varje dag, men också över de som arbetar inom det kommunala, såsom skola, vård och social omsorg. Tack för att ni kämpar och gör allt för att vi ska ta oss igenom detta tillsammans! Vi lovar att göra allt vi kan för att stötta er i ert arbete.

Jon Sjölander (M), ledamot kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande socialnämnden
Andreas Billtorp (M), 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Ämnen du kan följa